• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
GBT NieuwsbriefActualiteiten

'Sommige bedrijven nemen te gemakkelijk aan dat ze de Governance Code naleven'

| Door Redactie GB&T
Risico-inschattingen zijn steeds uitdagender voor commissarissen. Dat blijkt uit het meest recente rapport van de monitoringcommissie corporate governance. Voorzitter Pauline van der Meer Mohr waarschuwt commissarissen dat kennis van klimaat, cybersecurity en digitale disruptie in hun raad niet tekort mag schieten.

Blog: Ontslag als bestuurder heeft grote persoonlijke impact

| Door Pieter Wijnsma
Van de tachtig door ons onderzochte casussen van gedwongen vertrek van bestuurders in not-for-profit organisaties is tweederde van deze bestuurders niet teruggekeerd in een nieuwe functie als bestuurder elders. Voor de bestuurders, die jonger waren dan zestig jaar, heeft de helft een nieuwe functie als bestuurder gevonden. Van de ontslagen bestuurders van zestig jaar en ouder slechts dertien procent. De gemiddelde zittingstermijn bedroeg ruim zeven jaar.

"Sommige bedrijven nemen te gemakkelijk aan dat ze de governance code naleven"

| Door Wilbert Geijtenbeek
"Sommige bedrijven nemen te gemakkelijk aan dat ze de governance code naleven" Risico-inscha!ingen zijn steeds uitdagender voor commissarissen. Dat blijkt uit het meest recente rapport van de monitoringcommissie corporate governance. Voorzitter Pauline van der Meer Mohr waarschuwt commissarissen dat kennis van klimaat, cybersecurity en digitale disruptie in hun raad niet tekort mag schieten.