• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
GBT NieuwsbriefActualiteiten

Op weg naar het nieuwe normaal

| Door Redactie GB&T
Op weg naar het nieuwe normaal Onlangs verscheen het SER advies Diversiteit in de top. GB&T vond Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, bereid om hierover 8 prangende vragen te beantwoorden. Op welke wijze kan dit advies tot een grotere diversiteit leiden? En wat betekent dat voor onze maatschappij? Mariëtte Hamer doet een duidelijk appèl op toezichthouders en maakt helder wat de SER in het verlengde van dit advies kan en wil doen om de diversiteit te versterken.

Tijd voor versnelling

| Redactie Goed Bestuur & Toezicht
Diversiteit in de top: tijd voor versnelling is de titel van het rapport dat de SER recent heeft uitgebracht, met een advies aan de regering om hun aanbevelingen te verankeren in nieuwe wetgeving. Hieronder geven wij u inzage in de hoofdpunten die wij voor u uit dit rapport hebben gedestilleerd.

Varieteit wordt vereiste

| Door Wilbert Geijtenbeek
De Sociaal-Economische Raad stelt voor Raden van Commissarissen te dwingen om hun samenstelling voor minstens 30 procent uit vrouwen of mensen met een etnische achtergrond te laten bestaan. De ingroeinorm kan op begrip rekenen van oprichter Gerben van der Werf van matchingplatform PMP Supervisor. ‘Of dwang de kwaliteit van commissarissen bedreigt? Onzin, als je kwaliteit wilt vinden, zul je het vinden.’