• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
GBT NieuwsbriefActualiteiten

Blog: Ontslag als bestuurder heeft grote persoonlijke impact

| Door Pieter Wijnsma
Van de 80 door ons onderzochte casussen van gedwongen vertrek van bestuurders in not-for-profit organisaties is twee derde van deze bestuurders niet teruggekeerd in een nieuwe functie als bestuurder elders. Voor de bestuurders, die jonger waren dan 60, heeft de helft een nieuwe functie als bestuurder gevonden. Van de ontslagen bestuurders van 60 jaar en ouder slechts 13%. De gemiddelde zittingstermijn bedroeg ruim 7 jaar.

"Sommige bedrijven nemen te gemakkelijk aan dat ze de governance code naleven"

| Door Wilbert Geijtenbeek
"Sommige bedrijven nemen te gemakkelijk aan dat ze de governance code naleven" Risico-inscha!ingen zijn steeds uitdagender voor commissarissen. Dat blijkt uit het meest recente rapport van de monitoringcommissie corporate governance. Voorzitter Pauline van der Meer Mohr waarschuwt commissarissen dat kennis van klimaat, cybersecurity en digitale disruptie in hun raad niet tekort mag schieten.

Van diversiteit naar inclusief leiderschap

| Door Tanachia Ashikali
Uit onderzoek blijkt duidelijk dat inclusief leiderschap de sleutel is om diversiteit te kunnen benutten. Bevindingen van dit onderzoek bevatten een heldere conclusie voor ieder team en in het bijzonder voor een toezichthoudend team.