GBT Nieuwsbrief
Uit het laatste nummer

EEN TOEGANKELIJK RVC-VERSLAG

| Redactie Goed Bestuur & Toezicht

De raad van commissarissen verantwoordt zich in het RvC-jaarverslag voor de wijze waarop
invulling gegeven is aan het toezicht op het bestuur. Maar wat verwachten we van die
verantwoording? De RvC-jaarverslagen van 274 woningcorporaties zijn aan de hand van
vastgestelde criteria met digitale tekstanalysetools geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een
selectie van de 15 beste verslagen. Een professionele jury heeft de uiteindelijke winnaars
bepaald: Woongenoot, Parteon en Woningstichting Valburg. Dit artikel beschrijft de
uitkomsten van de analyse en de mogelijkheden en beperkingen van digitale tools.