• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
GBT NieuwsbriefActualiteiten

"Sommige bedrijven nemen te gemakkelijk aan dat ze de governance code naleven"

| Door Wilbert Geijtenbeek
"Sommige bedrijven nemen te gemakkelijk aan dat ze de governance code naleven" Risico-inscha!ingen zijn steeds uitdagender voor commissarissen. Dat blijkt uit het meest recente rapport van de monitoringcommissie corporate governance. Voorzitter Pauline van der Meer Mohr waarschuwt commissarissen dat kennis van klimaat, cybersecurity en digitale disruptie in hun raad niet tekort mag schieten.

Van diversiteit naar inclusief leiderschap

| Door Tanachia Ashikali
Uit onderzoek blijkt duidelijk dat inclusief leiderschap de sleutel is om diversiteit te kunnen benutten. Bevindingen van dit onderzoek bevatten een heldere conclusie voor ieder team en in het bijzonder voor een toezichthoudend team.

Power is in the eye of the beholder

| Door Carolien J. de Monchy
De maatschappelijke opvattingen over het accepteren van macht zijn drastisch gewijzigd. Dit vraagt zowel van bestuurders als toezichthouders een andere manier om macht te hanteren. De contouren van het nieuwe machtsspel geschetst.