Brede belangstelling voor Handboek Voorzitter
Het eerder dit jaar verschenen handboek maakt discussie los en krijgt aandacht bij RvC’s.
Brede belangstelling voor Handboek Voorzitter

Handboek Voorzitter verscheen in januari 2017 en is een nieuw boek van prof. Steven Schuit en mr. Casper Jaspers. Het boek was aanleiding voor diverse Raden van Commissarissen om de auteurs uit te nodigen. Om zo een discussie los te maken over het voorzitterschap en vooral over de dynamiek die bij het overleg en de besluitvorming zo belangrijk is. Ook werd in enkele gevallen gevraagd om het boek uitgebreid toe te lichten. 

Op Nyenrode werd voor het 2e jaar een cursus van vier dagdelen gehouden voor (aankomende) voorzitters. De auteurs hielden samen een inleiding. De deelnemers lieten blijken het boek te hebben gelezen. Ze raakten in een actieve dialoog over het beter functioneren van de RvC/RvT en de voorzitter als spelverdeler en teamleider.

Handboek Voorzitter concludeert dat dé voorzitter niet bestaat. Schuit en Jaspers geven voor acht verschillende sectoren (vier private en vier semipublieke) een typering van het soort voorzitter dat bij de betreffende sector hoort. Voorzitten is een kunde en dat kan je leren. In dit handboek staan de eigenschappen en vaardigheden beschreven die daarvoor nodig zijn. Het versnelt het ontwikkelen van de vereiste ervaring en inzichten. Het gaat in dit boek over het goed besturen van een organisatie en de centrale rol die de voorzitter daarin vervult. Een boek niet alleen voor voorzitters, maar juist ook voor bestuurders en mede-toezichthouders.
Lees hier verder over het boek.

Auteursgegevens

Redactie GB&T

Actualiteit
Publicatiedatum
08-11-2017

Reageer