De betrokken buitenstaander
Op donderdag 17 mei organiseren wij de Goed Bestuur Jaarlezing 2018, over de commissaris als betrokken buitenstaander.
De betrokken buitenstaander

                                                                                                                       MELD JE AAN


Er is veel discussie over de vraag hoe onafhankelijk of betrokken intern toezicht moet zijn voor een optimale effectiviteit. In de Code Tabaksblat lag de nadruk nog op onafhankelijkheid en een zekere afstand, om belangenconflicten te voorkomen. De laatste jaren wordt gesteld dat effectief toezicht een betrokken houding vergt; actieve en brede informatievoorziening, kennis van de business en het beter leren kennen van medecommissarissen en bestuurders. Het idee is dat commissarissen ‘er dichter op moeten zitten’ om problemen eerder te onderkennen en tijdig zo nodig in te grijpen. Maar er bestaat een onmiskenbaar spanningsveld tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid. Voor een onafhankelijk oordeel over het management is een zekere afstand onontbeerlijk. Gebrek aan afstand tot het management kan de vrijheid tot ingrijpen belemmeren. In het uiterste geval kun je als commissaris onderdeel worden van problemen die je juist moet (helpen) oplossen of voorkomen. Over deze dilemma’s – en hun uitwegen – gaat de Goed Bestuur Jaarlezing 2018.

Keynote
De Goed Bestuur Jaarlezing 2018 wordt gehouden door Wout Dekker, voormalig CEO van Nutreco. Dekker heeft als commissaris veel ervaring met het dilemma tussen betrokkenheid en afstand. Hij houdt toezicht bij het familiebedrijf SHV, is RvC-voorzitter van Randstad dat een beursnotering heeft maar ook een grootaandeelhouder, en heeft als commissaris van de coöperatie Friesland- Campina te maken met vele zeer betrokken eigenaren. Toen hij RvC-voorzitter was van de Rabobank, kwam de onderneming in opspraak door o.m. de Libor affaire en trad bestuursvoorzitter Moerland terug. Dekker heeft de reorganisatie aan de top intensief begeleid. Hij vertelt hoe hij is omgegaan met de uitdaging om betrokken hands-on toezicht te combineren met de afstand die nodig is om onafhankelijk te blijven.

Discussie
Na de jaarlezing vindt een paneldiscussie plaats tussen de sprekers. Kernvraag tijdens de paneldiscussie is hoe toezichthouders in verschillende situaties de balans vinden tussen betrokken en onafhankelijk toezicht. Aansluitend gaan de deelnemers in de zaal met de sprekers in gesprek.
Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan de Goed Bestuur Jaarlezing. Het belooft opnieuw een bijzondere middag te worden, met inspirerende inzichten, specialisten en lessons learned van ervaren specialisten, bestuurders en toezichthouders.

Verdere sprekers:

Floor Rink, hoogleraar Organizational Behaviour and Identity Management aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar oratie stelde ze een ander vertrekpunt voor bij het organiseren van toezicht: van ‘onafhankelijk, maar betrokken’ naar ‘betrokken, maar onafhankelijk’.‚Äč

 

 

Goos Minderman is directeur van The Midfield, Hoogleraar Public Governance in Stellenbosch (Zuid Afrika). Hij is oprichter van het Zijlstra Centre aan de VU, voorzitter Raad van Commissarissen van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem en Toezichtcommissie Belastingdienst Gemeente Amsterdam.De Jaarlezing wordt geleid door:

Elisabeth van den Hoogen, debatleidster met veel ervaring in governance thema’s.

 

 

 

De Jaarlezing wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Esaa Erasmus Universiteit, de Galan Groep, Hemingway Professional Governance en VDH Bestuurszaken.

Tijdens de Jaarlezing is ruim de gelegenheid om met elkaar over het thema van gedachten te wisselen.

Datum: donderdag 17 mei 2018
Tijd: 15.30 -19.00 uur
Plaats: Mammoni, Mariaplaats 14 in Utrecht
Kosten:  € 75,- exclusief BTW

MELD JE AAN


En voor de digitale flyer van de Jaarlezing, klik hier.

 
Actualiteit
Publicatiedatum
29-01-2018

Reageer