• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Ernst Hijmanslezing: Vijf capaciteiten van de kennisdelende consultant
‘Talent bestaat niet’ was de prikkelende opening van de Ernst Hijmanslezing vorige week. Willem Verbeke, professor Sales en Accountmanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, ging tijdens de lezing dieper in op zijn onderzoek naar de veerkracht van de kennisbroker.
Ernst Hijmanslezing: Vijf capaciteiten van de kennisdelende consultant

Dat onderzoek rondde hij enkele weken geleden pas af. Verbeke is geïnspireerd door studies omtrent topsporters op het gebied van tijd- en bewegingsstudies en de daaraan gekoppelde beloning en werkmethode-verbetering. In zijn onderzoek richtte hij zich op het arbeidsproces van de professional door middel van neurowetenschappen. Het doel was om tot een beter functioneren van de hersenen te komen. Deze manier van werkmethode-verbetering schurkt volgens hem dicht aan tegen de manier hoe Ernst Hijmans streefde naar werkverbetering. “Hijmans deed onderzoek naar het arbeidsproces door middel van waarneming en analyse. Zijn doel was om te geraken tot hoge doelmatigheid. Wij zouden goed overeenkomen denk ik.”

 

Mens en aap

Biologie vormt de leidraad in zijn lezing. Dat wordt duidelijk als hij opent met een vergelijking tussen mens en gorilla. “Wij zijn een heel speciale diersoort”, zegt Verbeke. Juist omdat wij plannen en denken kunnen we overleven. Toch zijn we anders dan gorilla’s, hoewel er grote overeenkomsten zijn in het DNA. Zij zijn echter nog nooit op de maan geweest en de mens  wel”.

Leren

Verbeke blijft de overeenkomsten en de verschillen tussen gorilla’s en mensen opsommen. “Gorilla’s hebben ook een cultuur en doen elkaar ook na, maar dat blijft daarbij. Wij mensen kunnen exact en efficiënt kopiëren.” Daarmee maakt Verbeke de stap naar de consultants en het verschil tussen talent en leren: “En dat is wat jullie ook doen. Eigenlijk zijn we vooral aan het leren en daarbij is er een grote behoefte aan coaches. Want coaches zorgen ervoor dat jonge mensen leren wat wij ook geleerd hebben. Daarom moet je veerkrachtig zijn, want als ze van jou leren, worden ze beter en worden ze uiteindelijk beter dan jou. Dat is een probleem, want als je iemand slim maakt, wordt diegene slimmer dan jou en dus moet je zelf ook altijd blijven leren en bijscholen.”

Vijf capaciteiten

Dan komt hij tot de kern, kennisbrokering. Als voorbeeld neemt hij ratten, die een doel hebben dat ze door middel van een biologisch proces proberen te bereiken. “Ratten leveren een inspanning, de prestatie is om voedsel te vinden en de beloning is de honger stillen. Als je dit toepast op consultants, dan gaan we als inspanning aan kennisdeling doen om geld te verdienen. Daarbij zetten we onze capaciteiten in en dat zijn er vijf: Zelfvernieuwing, bonding, politiek, lef tonen en tought leadership.”

Zelfvernieuwing komt als eerste aan bod: “Kennisbrokering impliceert een patroonherkenning en dus dien je patronen ook te veranderen of aan te passen. Daarnaast moet je aardig gevonden worden, bonding. Het komt erop neer dat mensen je aardig vinden en daarom graag met je willen werken. Iets anders dat je moet leren als professional is aan politiek doen. Leer het spelletje spelen en leer dat ook aan je klanten. Consultants moeten ook lef hebben. Een deal sluiten is essentieel voor succes en geloofwaardigheid bij klanten en collega’s. Tot slot thought leadership, dat is nadenken en in het kort kunnen vertellen welke kant je op gaat.”

Aanleren

Dit is, zo beschrijft hij aan de hand van een schema, de ‘hoe’. Hoe je deze capaciteiten inzet leidt uiteindelijk tot de ‘wat’. “Wat is mijn doel op de lange termijn? Het zijn van een succesvol kennisbroker. Goed om te weten is dat deze capaciteiten niet zijn aangeboren. En dat is belangrijk voor consultants en coaches, je kunt deze vijf capaciteiten namelijk aanleren.”

 

Actualiteit
Publicatiedatum
01-02-2019

Reageer