• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Innovatie leidend in energietransitie voor organisaties
Tijdens de verkiezingen stond het onderwerp 'klimaat' weinig op de agenda. Er werd wel over gesproken. Hetzelfde beeld hebben wij met betrekking tot de agenda van toezichthouders. Reden om met Tom Bakkum en Francoise Dorsman in gesprek te gaan. Wat is de rol van toezichthouders in dit debat?
Innovatie leidend in energietransitie voor organisaties

Tijdens de verkiezingen stond het onderwerp klimaat weinig op de agenda. Er werd wel over gesproken. Hetzelfde beeld hebben wij met betrekking tot de agenda van toezichthouders. Het wordt genoemd, maar een fundamentele discussie wordt weinig gevoerd. Elk bedrijf zal zich er inmiddels van bewust zijn: innoveren is noodzakelijk om de energietransitie op gang te brengen en daadwerkelijk te realiseren. Niet alleen voor een beter klimaat, maar ook voor de continuïteit van ondernemingen. En daar zijn de commissarissen van. Bedrijven die nog geen klimaatrisico-analyse hebben gedaan en hun bedrijfsstrategie nog niet hebben aangepast op de klimaatrisico’s, gaan dit merken in hun bedrijfsresultaat. Maar het is ook een gemiste kans:inmiddels is aangetoond dat de omslag naar een volledig duurzame energievoorziening in Nederland minstens 150.000 banen gaat opleveren[1]. Reden om met Tom Bakkum en Francoise Dorsman in gesprek te gaan. Wat is de rol van toezichthouders in dit debat?

Goedkopere energiebronnen
Tom Bakkum van Climate-KIC: “We kunnen ons gewoonweg niet meer veroorloven om CO2 te blijven uitstoten, de voedselschaarste te laten groeien en onze steden steeds ongezonder te laten worden. En het hoeft ook niet meer; revolutionaire klimaatinnovaties hebben ervoor gezorgd dat de energietransitie naar volledig duurzame bedrijfsvoering goedkoper is dan het gebruik van de huidige energiebronnen. Dus waar wachten bedrijven nog op? Hoe kunnen wij deze discussie op de agenda krijgen van degenen die toezichthouden op de continuïteit van organisaties? Zo zijn wij in contact gekomenmet Hemingway Professional Governance”.

Slim innoveren voor slimme, werkbare oplossingen
Innovatie lijkt het sleutelwoord bij het realiseren van de energietransitie. De enorme verantwoordelijkheid om met werkbare en betaalbare oplossingen te komen, vergt een excellente kennis van het innovatieproces en een kritische houding. Het wereldwijde innovatienetwerk van Climate-KIC is de motor voordergelijke omvangrijke innovaties. En dat niet alleen; met haar kennispartners leidt zij de klimaatinnovators van de toekomst op en zorgt ervoor dat clean Tech startups kunnen opschalen naar de Europese markt.

Tom Bakkum: “Binnen ons innovatienetwerk werken bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen uit heel Europa samen om met de meest innovatieve oplossing te komen voor een specifiek klimaatprobleem. Oplossingen die over 30 jaar ook nog standhouden. Dan is het niet meer dan logisch dat alle experts mee kunnen denken in de uitvoerbaarheid van de innovaties. Juist de mate van uitvoerbaarheid is van groot belang; echte impact realiseer je alleen als je het samen doet en kritisch bent naar elkaar. Het is niet een thema voor uitsluitend de specialisten”.

Fundamenten van Innovatie
In de verdiepingssessie ‘Climate&Sustainability’ van deHemingwayForum Series:Governance op Innovatieop 18 mei gaat Kirsten Dunlop, CEO van Climate-KIC uitvoerig in op de fundamenten van Innovatie in Klimaat en Duurzaamheid. Een aantal startups van de Climate-KIC Accelerator presenteert hun innovatieve en duurzame propositie. Maar het uiteindelijke doel van de Forums is dat toezichthouders op dit pad komen door hen inzicht te geven in deze actuele en existentiële materie.

Francoise Dorsman: “Je hoeft als toezichthouder niet overal verstand van te hebben, dat is ondoenlijk, maar je moet wel de bagage hebben om met de bestuurders de dialoog over de nieuwe thema’s goed te kunnen voeren. Het gaat er niet om dat je weet wat de uitkomst is, maar dat je voldoende aangesloten bent om de verschillende scenario’s van innovatie op tafel te krijgen en vandaaruit met de bestuurder invulling te geven aan in dit geval het thema Klimaat en Duurzaamheid. Technologie brengt nieuwe governanceen ethische vraagstukken naar voren. Toezichthouden is hierdoor veeleisend geworden, maar ook heel interessant. En af en toe moet je als toezichthouder even aan de bak om weer de aansluiting te vinden”.

Tom Bakkum is directeur Climate-KIC Nederland

 

Francoise Dorsman is Associate Partner Innovation Programmes Hemingway Professional Governance

 

[1] Rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je wilt, Urgenda, Maart 2014

Actualiteit
Publicatiedatum
06-04-2017

Reageer