• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Meer vrouwen in de board van digitale sector
De digitale sector in Nederland gaat zich hard maken voor meer vrouwen in de top van bedrijven. De branchevereniging van de sector, NLdigital, gaat met enkele grote bedrijven hierin het voortouw nemen. Vandaag vindt de aftrap plaats.
Meer vrouwen in de board van digitale sector

Het aantal vrouwen in raden van bestuur stijgt al langere tijd, maar NLdigital wil de doorstroom bevorderen. De vereniging stelde daarom een werkgroep op met toonaangevende werkgevers in de digitale sector. AFAS – te vinden in de jaarlijkse M&C-50, Axians, CGI, Conduction, Conscia, Interxion, Nalta, PQR en Salesforce, gaan op zoek naar oplossingen om meer genderdiversiteit binnen ICT-bedrijven in Nederland te bewerkstelligen, met een focus op meer vrouwen in de top. Bij AFAS bijvoorbeeld is nu een vrouw lid van de board.

Toezeggingen

Door middel van een tiental sessies worden diverse onderwerpen aangesneden die te maken hebben met doorstroming in de board, zoals eerlijke werving en selectie, doelstellingen en rolmodellen. De laatste drie sessies zijn zogenaamde werksessies, die daadwerkelijk moeten leiden tot toezeggingen en een actieplan van deelnemende bedrijven. Volgens Ernst-Jan Stigter, algemeen directeur van Microsoft en betrokken bij het diversiteitsbeleid van NLdigital, ziet een verandering op gang komen. “De meeste Nederlandse bedrijven zien in dat meer diversiteit en het kunnen blijven inspelen op veranderende marktomstandigheden, goed is voor hun organisatie. Toch geeft een aanzienlijk deel van de markt nog geen prioriteit aan dit onderwerp. Met dit programma willen we samen met onze partners een belangrijke stap zetten in de doorstroom van vrouwen naar het bestuur.”

‘We willen daden zien’

Lotte de Bruijn, woordvoerder van NLdigital: “Er zijn meer initiatieven die zich met dit onderwerp bezighouden, maar die zijn erg versnipperd waardoor hun impact niet goed te meten is. NLdigital werkt samen met een aantal andere initiatieven, zoals Techionista en StartupAmsterdam en bundelt zo de krachten. Wat deze werkgroep bovendien onderscheidend maakt is dat deelnemers al gecommitteerd zijn aan het doel om meer vrouwen in de board van hun bedrijf te krijgen. We willen geen woorden maar daden zien en ons programma kan zo dan ook als katalysator voor meer vrouwen in de boards in Nederland dienen.”

Aandacht groeit

Er wordt al jaren gewerkt aan meer vrouwen in de top. Zo is er de jaarlijkse ranglijst ‘The Dutch Female Board Index’, die bijhoudt hoeveel vrouwen in de top van bedrijven werkzaam zijn. De Nederlandse overheid stelde dit jaar ook al een ingroeiquotum op dat er voor moet zorgen dat binnen enkele jaren de top van bedrijven bestaat uit tenminste een derde deel vrouwen en een derde deel mannen. 

 

Actualiteit
Publicatiedatum
29-09-2020

Reageer