Nieuw: Leergang nieuwe toezichthouders
Een vierdaagse leergang van The Midfield en PM Seminars.
Nieuw: Leergang nieuwe toezichthouders

 

Toezicht is een gecompliceerde taak. In een professionele organisatie houdt men vanaf enige afstand toezicht op een organisatie in een context van regelgeving, kwaliteitseisen en maatschappelijke relevantie. De normen voor goed toezicht veranderen snel en zijn niet altijd helder.

Een toezichthoudende functie bij een woningcorporatie, een onderwijsinstelling of een zorginstelling is geweldig mooi: op goed niveau reflecteert u op belangrijke maatschappelijke vragen en de eisen die de samenleving aan de organisatie stelt. U toetst of de maatschappelijke taak goed wordt uitgevoerd binnen verantwoorde randvoorwaarden. U bent werkgever, adviseur en de kritische toets van de organisatie. Het is eervol, intensief, relevant en kan enorm bijdragen aan uw ontwikkeling!

Aan het einde van de leergang:

  • Hebt u een goed overzicht van het functioneren van rvt’s en rvc’s in de praktijk.
  • Hebt u een helder inzicht in theoretische concepten en normen van goed toezicht.
  • Hebt u een goed overzicht van de ontwikkelingen in de verschillende sectoren.
  • Hebt u een helder inzicht in de vraagstukken en dilemma’s die aan de orde (kunnen) komen in de uitoefening van de toezichtstaak.
  • Hebt u een aantal concrete tips om uw profiel te formuleren.

 

In deze leergang combineren wij enthousiasme voor de sector en passie voor het toezichtsvak met deskundigheid en ervaring! Diverse sprekers inspireren u, waaronder:

– Dr. Arno Geurtsen RC

– Drs. Robert ’t Hart

– Mr. Willem van Leeuwen

– Drs. Marianne Luyer CMC

– Prof. Dr. Goos Minderman (hoofddocent)

– Hendrik van Moorsel MPM RA

 

Hoe gaan we de leergang door?

  • U ontvangt (digitaal) veel stukken en artikelen: samen met een relevante literatuurlijst vormt dit een goede bibliotheek van relevante publicaties;
  • Door interactieve presentaties omtrent een aantal onderwerpen ontstaat een op uw profiel gemaakt beeld van de invulling van het toezichthouderschap;
  • U voert gesprekken met elkaar en de docent: uitwisseling van visies en ervaringen;
  • Tot slot is er veel casuïstiek: hoe zou u de gepresenteerde situatie oplossen?

 

PM seminars en The Midfield organiseren de leergang samen. Deze organisaties hebben beiden een maatschappelijke doelstelling ter versterking van de publieke dienstverlening. Het is vanuit die visie dat deze leergang tegen de laagst mogelijke prijs wordt aangeboden.

 

Kijk verder voor meer informatie

Actualiteit
Publicatiedatum
24-04-2018

Reageer