Nieuwe hoofdredacteur GB&T
Rocco Mooij neemt het over van Jan Schoenmakers.
Nieuwe hoofdredacteur GB&T

De Jaarlezing Goed Bestuur 2018 was Jan Schoenmakers' laatste evenement na bijna 10 jaar als hoofdredacteur van GB&T. De uitgever, Klazinus Lagerwerf, nam een kort moment om afscheid van hem te nemen.

Foto: Uitgever Klazinus Lagerwerf (links) bedankt Jan Schoenmakers (rechts) voor hun samenwerking de afgelopen jaren.

Laatste redactioneel Jan Schoenmakers
Bijna tien jaar geleden kondigde ik als kersverse hoofdredacteur aan dat Goed Bestuur (toen nog zonder de toevoeging “& Toezicht”) zijn formule zou gaan verbreden, van een voornamelijk op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd tijdschrift naar een meer journalistiek platform over governance. Ik citeer uit het redactionele voorwoord van GB 1-2009: “We beleven een periode van snelle en vaak fundamentele veranderingen in het denken over corporate governance. Goed Bestuur wil hieraan op verschillende manieren aandacht geven; zowel door te berichten over de concrete actualiteit als door te kijken met de brede, ietwat afstandelijke blik die wetenschappelijke analyse nu eenmaal vereist. Door middel van korte signalementen, persoonlijke interviews, heldere opinies en beschouwende analyses.” Ik denk dat in de afgelopen periode een belangrijke thematische verandering is geweest dat wij meer aandacht zijn gaan besteden aan gedrag, cultuur en ethiek als belangrijke factoren in de verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en de diverse stakeholders van organisaties. Regels, governancecodes en procedures zijn wat minder prominente onderwerpen geworden. Ook volgen we governance-ontwikkelingen in de semipublieke sector veel intensiever dan tien jaar geleden. Het is aan de lezers om te beoordelen of Goed Bestuur & Toezicht met al die veranderingen een beter cq interessanter tijdschrift is geworden. Voor mij persoonlijk is het nu tijd om aan iets nieuws te gaan beginnen. Ik stop met ingang van volgend nummer als hoofdredacteur van dit boeiende tijdschrift. Mijn opvolger is Rocco Mooij, een ervaren journalist en redacteur, die jarenlang hoofdredacteur geweest is van o.m. Communicatie Magazine, een maandblad over communicatie- en reputatievraagstukken. Sinds twee jaar adviseert hij grote organisaties op het gebied van contentstrategie en vraagstukken op het snijvlak van communicatie en journalistiek. Aan de redactie, de uitgever, de businesspartners, de vele auteurs van artikelen en natuurlijk aan alle lezers van GB&T zeg ik: hartelijk dank voor een mooie tijd!

 

Nieuwe hoofdredacteur Rocco Mooij

Rocco Mooij is journalist en adviseur. Hij was lange tijd werkzaam als hoofdredacteur o.a. van Communicatie Magazine. In zijn laatste functie als algemeen hoofdredacteur van Adfogroep was hij verantwoordelijk voor de (online) integratie van de titels Adformatie, Tijdschrift voor Marketing en Communicatie. Sinds twee jaar is hij als zelfstandig adviseur actief op het snijvlak van journalistiek en communicatie. Mooij adviseert organisaties bij het opzetten en verbeteren van hun content strategie, begeleidt bestuurders en communicatiemanagers bij media-issues en reputatiekwesties, maakt vernieuwende multimediaproducties en voelt zich erg comfortabel in de rol van kritische tegendenker. Daarnaast is hij nog steeds actief als journalist en moderator.

 

Auteursgegevens

Redactie GB&T

Actualiteit
Publicatiedatum
05-06-2018

Reageer