• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
'Sommige bedrijven nemen te gemakkelijk aan dat ze de Governance Code naleven'
Risico-inschattingen zijn steeds uitdagender voor commissarissen. Dat blijkt uit het meest recente rapport van de monitoringcommissie corporate governance. Voorzitter Pauline van der Meer Mohr waarschuwt commissarissen dat kennis van klimaat, cybersecurity en digitale disruptie in hun raad niet tekort mag schieten.
Auteursgegevens

Redactie GB&T

Actualiteit
Publicatiedatum
25-06-2020

Reageer