• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
"Sommige bedrijven nemen te gemakkelijk aan dat ze de governance code naleven"
Risico-inscha!ingen zijn steeds uitdagender voor commissarissen. Dat blijkt uit het meest recente rapport van de monitoringcommissie corporate governance. Voorzitter Pauline van der Meer Mohr waarschuwt commissarissen dat kennis van klimaat, cybersecurity en digitale disruptie in hun raad niet tekort mag schieten.
"Sommige bedrijven nemen te gemakkelijk aan dat ze de governance code naleven"
Auteursgegevens

Wilbert Geijtenbeek

Actualiteit
Publicatiedatum
16-03-2020

Reageer