• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Wat is het salaris van een commissaris?
​Er gaan veel verhalen rond over wat een commissaris nu écht verdient. Een (anonieme) enquête van Commissarisvinden.nl geeft opheldering.
Wat is het salaris van een commissaris?

Een toezichthouder verdient in de praktijk gemiddeld 12.000 euro per jaar. Van de 184 respondenten gaf 66 procent aan de beloning passend te vinden, tegenover 33 procent die zijn of haar beloning te laag vindt. 1 Procent vond de beloning te hoog.

De beloningen in de profit sector liggen twee keer zo hoog als die in de non-profit sector, blijkt verder uit de enquête. Toezichthouders in de profit sector krijgen gemiddeld 17.500 euro ten opzichte van 7.500 euro in non-profit. Die eerste groep geeft dan ook aan iets tevredener te zijn over de beloning dan hun collega’s in non-profit: 77 procent tegenover 58 procent.

Beloningen per sector

De handelssector kent de hoogste beloningen, met beloningen van gemiddeld 22.000 euro per jaar. De cultuursector betaalt het minst: gemiddeld nog geen 1.500 euro per jaar. Toch zijn toezichthouders in de cultuursector relatief tevreden: 55 procent vindt zijn of haar beloning passend, tegenover 45 procent die deze te laag vindt.

Het meest tevreden over hun beloning zijn toezichthouders in de industrie, de zakelijke dienstverlening en de handel (90 procent, 87 procent en 84 procent respectievelijk).

De onderwijs- en financiële sector zijn de enige twee sectoren waar toezichthouders hun beloning overwegend te laag vinden: met scores van respectievelijk 67 procent en 75 procent. Opvallend daarbij is dat de beloningen in de onderwijssector ver onder het gemiddelde liggen (gemiddeld 4.000 euro per jaar) terwijl de beloningen in de financiële sector boven het gemiddelde liggen (gemiddeld 19.500 euro per jaar).

Voorzitters krijgen een beloning die 25 procent tot 50 procent hoger ligt dan die van leden.

Verband organisatiegrootte en beloning

De indicatoren die de hoogte van de beloning bepalen verschillen per sector. In veel profit sectoren is er bijvoorbeeld een sterk verband gevonden tussen de beloning en het aantal werknemers en/of de omzet.

Deze relatie verschilt echter sterk per sector. Als een commissaris de eigen situatie wil toetsen aan de praktijk, is het van belang dat hij of zij dit binnen de eigen sector doet.

 

 

Tabel 1: Beloningen vanuit de praktijk
 Sectorbeloning [€/jaar]  
 laaggemiddeldhoog
 Cultuur€ 0€ 1.500€ 3.500
 Onderwijs€ 0€ 4.000€ 9.500
 Financiën€ 3.000€ 19.500€ 44.000
 Handel€ 6.500€ 22.000€ 50.000
 Industrie€ 0€ 20.000€ 45.000
 Woningcorporatie€ 5.000€ 12.000€ 22.500
 Zakelijke dienstverlening€ 0€ 13.000€ 60.000
 Zorg€ 0€ 9.000€ 24.000
 Overig€ 0€ 10.500€ 40.000
    
 Profit€ 0€ 17.500€ 60.000
 Non-profit€ 0€ 7.500€ 22.500
 Totaal€ 0€ 12.000€ 60.000

 

Over Commissarisvinden.nl

Commissarisvinden.nl brengt vraag en aanbod van commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden bij elkaar via een matchingssysteem en persoonlijke begeleiding.

Meer informatie: 

Gerben van der Werf (directeur Commissarsvinden.nl)
06 440 440 27
gerben@pmpsupervisor.com

Auteursgegevens

Redactie GB&T

Actualiteit
Publicatiedatum
25-03-2019

Reageer