Publicaties

Rectificatie GB&T 1 2019

Redactie GB&T

In het artikel ‘Commissarissen missen cruciale informatie…en dat weten ze’ van auteur Hanke Lange, (GB&T 4/2018) staan tot onze spijt enkele storende fouten. In het diagram zijn de kopjes ‘zakelijke' en ‘bestuurlijke kwesties’ in de eindopmaak weggevallen. Vandaar dat wij de afbeelding opnieuw afdrukken. Tevens zijn de kaders niet op de juiste plek in het artikel geplaatst, maar onderaan het stuk. Tot slot is in de eerste zin van de tweede alinea het woordje ‘Maar’ weggevallen.

Het gecorrigeerde artikel kunt u online teruglezen. 

Lees artikel

Zit ProRail op het goede spoor?

Onlangs publiceerde het kabinet het wetsvoorstel om de status van spoorbeheerder ProRail te veranderen van een besloten vennootschap (BV) in een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Het voorstel wordt later dit jaar voor behandeling aan het parlement aangeboden. Waarom is dit wetsvoorstel zo interessant? En belangrijker: wordt het beoogde effect – een meer ‘publieke’ organisatie – hiermee bereikt?

Lees artikel

Waar zijn die vrouwelijke rolmodellen?

Rocco Mooij

Jawel, mannen zijn dominant, vrouwen zorgzaam. Mannen overschatten zichzelf, vrouwen zijn te bescheiden. Al dan niet onbewuste opvattingen die de doorstroom van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven in de weg staan. Promovenda Rosalien van 't Foort-Diepeveen (Nyenrode Business Universiteit) deed samen met Aikaterini Argyrou en Tineke Lambooy een grootschalig literatuuronderzoek naar de redenen waarom vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Ze kwam tot acht barrières, die - zo bleek - grote onderlinge samenhang vertonen. ‘En precies dat is wat het ingewikkeld maakt om als organisatie maatregelen te nemen.’

Lees artikel

Controle over coalities

Ard-Pieter de Man

Organisaties voeren een groot deel van hun activiteiten steeds meer uit met samenwerkingspartners. Baten, kosten en risico’s zijn daarmee afhankelijk geworden van derde partijen. Waar moet je op letten bij het toezicht houden op organisaties waarvan het succes mede afhankelijk is van partners die buiten je blikveld liggen?

Lees artikel

Fiscaal toezicht: een forse belasting voor de RvC

Toezichthouders zijn meestal geen fiscaal deskundigen. Toch valt ook dit aspect van de bedrijfsvoering onder hun verantwoordelijkheid. Zij moeten de juiste vragen stellen en antwoorden evalueren. Dat betekent dat je moet weten wat de juiste vragen zijn – en kunt doorzien waar de gaten zitten. Een handleiding voor fiscaal toezicht.

Lees artikel

Toezichthouden is een kunst

Vergeleken met andere sectoren valt het aantal misstanden in de besturen en raden van toezicht in de cultuursector mee. Toch gaat er net te veel fout, terwijl dat vaak eenvoudig te voorkomen was geweest. Een belangrijke oorzaak is het ontbreken van goede afspraken: onderling én met de financierende overheid. En ook: te weinig interesse, gebrek aan kennis en tijd en angst voor reputatieschade. Maar toezichthouden bij een culturele instelling is natuurlijk geen luizenbaantje. Hoe kan het zelfreinigend vermogen van besturen en RvT’s worden verbeterd?

Lees artikel

Groen moet je doen, maar hoe?

Jan Stolker en

Het onderwerp klimaat domineerde recent de verkiezingen. Een lastig onderwerp, omgeven door veel onzekerheden. En dat geldt niet alleen voor de politiek. Bij veel ondernemingen leeft het klimaatbeleid pas sinds kort in de bestuurskamer. Ook commissarissen moeten in hun toezichthoudende rol meer aandacht gaan schenken aan klimaatrisico’s. Maar wat zijn dat nou precies, en welke impact hebben ze? En hoe kunnen RvC en RvT hun aanjagende taak hierin verwezenlijken?

Lees artikel

Goed Bestuur Jaarlezing 2019

Lees artikel

Tegenspraak in de top

Odette Moeskops

Tegenspraak wordt beschouwd als een groot maatschappelijk goed. Hoe ziet de tegenspraak er aan de top zelf eigenlijk uit? Vreemd genoeg is er weinig aandacht voor het proces van tegenspraak aan de top zelf, vanuit het perspectief van degene die tegenspreekt. Wel voor tegenspraak van beneden naar boven. Dit maakte mij nieuwsgierig meer te weten op een systematische manier, zonder publieke schandalen als aanleiding.

Lees artikel

De mens blijft de maat der dingen

Hans Strikwerda

Welke verantwoordelijkheid hebben de bestuurder en de commissaris als het gaat om een verantwoord, ethisch gebruik van data, informatie en het rekenvermogen van de moderne computertechnologie? Bestaande benaderingen voor de ethiek van informatie gaan uit van het beperkte wiskundige begrip van informatie. Dit omvat niet het semantische begrip van informatie, waardoor veel wat speelt niet scherp wordt gezien. In dit artikel wordt een gedifferentieerder en breder begrip van informatie uitgelegd, waardoor ethische aspecten van informatie beter gezien en begrepen kunnen worden.

 

Dit artikel is een bewerking, nu specifiek gericht op bestuurders en commissarissen, van een bijdrage die eerder geschreven werd voor het symposium ‘Ethische dilemma’s van informatieprofessionals’, op 13 december 2018 in het EYE-filmmuseum te Amsterdam.

Lees artikel

Waarom wantrouwen constructief kan zijn

Henk den Uijl

Wantrouwen is oud en fout. Vertrouwen is nieuw en gut. Maar zo simpel werkt het toch niet. Toezichthouden vanuit een vertrouwensbasis sluit de controlefunctie immers niet uit. En daardoor speelt ‘wantrouwen’ toch weer een rol.

Lees artikel

Spotlight op de Governance Code Cultuur 2019

De cultuursector werkt met een eigen governance code. Bij de grote culturele organisaties zijn het bestuur en toezicht meestal goed geregeld. Doel is nu ook de kleinere spelers verder te laten professionaliseren. Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends, initiatoren van Platform Governance in Cultuur, belichten de geactualiseerde Governance Code Cultuur 2019. ‘Professionaliseren kun je leren, maar #HoeDan?’

Lees artikel

Samen de spelregels veranderen

Andre Nijhof

Zoals een baby niet in een paar dagen volwassen wordt, zo vraagt ook het verduurzamen van markten een bepaalde tijd. Daarin zijn vier transformatiefases te onderscheiden, elk met hun eigen dynamiek. In welke fase bevinden markten nu? En belangrijker nog: wat is op welk moment de rol van het bedrijfsleven, van de overheid, van ngo’s, van financiële instellingen en van onderzoekers?

Lees artikel

Kom uit de bubbel van de bestuurskamer

Als een organisatie haar relaties verwaarloost of negeert, riskeert ze haar steun in de samenleving. Met als dreigende consequentie: forse reputatieschade voor onderneming en bestuur. Daarom moeten bestuursleden en commissarissen uit hun bubbel komen en zich oriënteren op transparante communicatie. Dat vereist een nieuwe vorm van leiderschap en toezichthouden. Toezichthouders moeten strenger, zichtbaarder, deskundiger en vooral strategischer optreden.

Lees artikel

Verschil moet er zijn

Het goede nieuws: de Goed Bestuur Jaarlezing wordt dit jaar verzorgd door een vrouw. Het minder goede nieuws: het onderwerp van haar lezing. Diversiteit. Of beter: het gebrek daaraan in de top van het Nederlands bedrijfsleven. Want die top is nog immer mannelijk en hagelwit. Vooral de bedrijven in de Champions League, de AEX, maken er een potje van. En dat is, vindt Marry de Gaay Fortman, in deze tijden van goed bestuur op zijn zachtst gezegd een gemiste kans.

Lees artikel

Ze moeten het zélf doen

Lees artikel

Het voordeel van een vicieuze cirkel

 

Lees artikel

International Digest

Redactie GB&T

Een selectie uit de internationale corporate governanceliteratuur.

Lees artikel

Column Hugo Reumkens: de onthechte onderneming

Hugo Reumkens

Een onderneming moet zich afvragen welke waarde zij aan de samenleving kan toevoegen, dit definiëren in haar doelstelling en passende structuren zoeken om die doelstelling te verwezenlijken. Dit betoogde prof. Colin Mayer (Oxford Universiteit) tijdens het laatste Eumedion-symposium.

Lees artikel

Column André Nijhof: de regels achter het spel

Andre Nijhof

In dat kader organiseert Yacht elk jaar sessies met hun zakenpartners en dit jaar was het thema Verantwoord Ketenbeheer. Als gastspreker zorgde dit er voor dat ik de afgelopen maanden in het PSV stadion, Johan Cruijff Arena en PEC Zwolle stadion mocht optreden. Leuk! Maar het voetbal is ook een mooie metafoor voor het thema van deze column. Want wat doen we als we het voetbal aantrekkelijker willen maken? Dan vragen we Marco van Basten om met nieuwe spelregels te komen.

Lees artikel

Meer artikelen?
Alle kennisbankartikelen van onder andere Goed Bestuur & Toezicht, Holland Management Review en Management & Consulting en vindt u nu ook op
Knowly: For Better Management.


Met uw GB&T-account kunt u direct inloggen bij Knowly.
U vindt de website van Knowly hier: www.knowly.nl