• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Aansturen op beter onderwijs
De harde en de zachte hand van bestuursakkoorden

Het Nederlandse onderwijssysteem is decentraal en gelaagd. De overheid voert het onderwijsbeleid steeds meer in samenwerking met andere bestuurlijke actoren, door convenanten en akkoorden af te sluiten. Uit een onderzoek naar de diverse bestuursakkoorden in de verschillende onderwijssectoren blijkt dat de akkoorden sterk van elkaar verschillen wat betreft de onderliggende sturingsparadigma’s en de inzet van verschillende sturingsinstrumenten. Dit resulteert in (combinaties van) zogenoemde harde en zachte sturing in de verschillende onderwijssectoren, die meer en minder effectief zullen blijken.

Anje Margreet Woltjer en Edith Hooge

GB&T 2 2016

publicatie
Publicatiedatum
14-06-2016
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 2 2016

Reageer