• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
CORPORATE GOVERNANCE VAN DIGITAL DISRUPTION
De taken en rollen van de raad van commissarissen

Commissarissen zullen het nodige van digitale disruptie moeten afweten. De RvC dient immers de strategie goed te keuren en die omvat steeds vaker de noodzaak tot transformatie om de onderneming aan te passen aan een nieuwe digitale werkelijkheid. Maar wat is het verschil tussen digitale disruptie en ‘gewone’ innovatie? Hoe kan de RvC toetsen of het bestuur adequaat omgaat met digitale disruptie? En welke interventies zijn nodig als dat niet gebeurt? Nieuwe businessmodellen vragen om een nieuw toetsingskader voor de raad van commissarissen.

Hans Strikwerda

Goed Bestuur & Toezicht 1 2016

Auteursgegevens

Redactie GB&T

publicatie
Publicatiedatum
10-03-2016

Reageer