• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
De mens blijft de maat der dingen
Informatie en good governance.

Welke verantwoordelijkheid hebben de bestuurder en de commissaris als het gaat om een verantwoord, ethisch gebruik van data, informatie en het rekenvermogen van de moderne computertechnologie? Bestaande benaderingen voor de ethiek van informatie gaan uit van het beperkte wiskundige begrip van informatie. Dit omvat niet het semantische begrip van informatie, waardoor veel wat speelt niet scherp wordt gezien. In dit artikel wordt een gedifferentieerder en breder begrip van informatie uitgelegd, waardoor ethische aspecten van informatie beter gezien en begrepen kunnen worden.

 

Dit artikel is een bewerking, nu specifiek gericht op bestuurders en commissarissen, van een bijdrage die eerder geschreven werd voor het symposium ‘Ethische dilemma’s van informatieprofessionals’, op 13 december 2018 in het EYE-filmmuseum te Amsterdam.

Auteursgegevens

Hans Strikwerda

publicatie
Publicatiedatum
04-03-2019
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 1 2019

Reageer