• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Gebruik van monitoringstechnologie vraagt om kritische reflectie
Er ontstaan steeds meer mogelijkheden om de bedrijfsvoering ‘datagedreven’ te sturen: van werving & selectie tot productiviteit en efficiëntie. De inzet van ‘monitoringstechnologie’ is echter niet zonder risico. Op basis van een verkenning van de ontwikkelingen worden in dit artikel vijf uitgangspunten geformuleerd voor een verantwoorde toepassing ervan.
Gebruik van monitoringstechnologie vraagt om kritische reflectie
Auteursgegevens

Djurre Das

Roos de Jong

Linda Kool

publicatie
Publicatiedatum
19-10-2020
Editie
HMR 193, september-oktober 2020

Reageer