• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed bestuur in de kinderopvangsector
De kinderopvangsector groeit en verandert snel.

Schaalvergroting, veranderingen in de wettelijke kaders, veranderingen in de organisatie van de kinderopvangbedrijven en marktwerking zijn factoren die de ontwikkeling van de sector bepalen. Door deze veranderingen is er veel behoefte aan een duidelijk kader voor afspraken over goed bestuur. Uit onderzoek blijkt dat de variatie in de bestuursmodellen en het niveau van professionaliteit in bestuur en toezicht groot is. De recent opgestelde governancecode doet recht aan de diversiteit die deze sector kenmerkt en heeft tot doel de kwaliteit van bestuur en toezicht te bevorderen.

Auteursgegevens

Peter de Koning

Cor van Montfort

Stefan Peij

publicatie
Publicatiedatum
19-02-2010
Editie
Goed Bestuur en Toezicht 2010 1

Reageer