• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed wonen, beter toezicht
Gebruiker nog onvoldoende centraal in extern toezicht woonsector

Bij semipublieke organisaties is een goede verhouding tussen de interne en de externe toezichthouder van belang. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) beoogt dan ook goede samenwerking tussen intern en extern toezicht. Er bestaan echter grote verschillen tussen sectoren, zoals tussen onderwijs en wonen. Een paar praktijkdiscussies tonen aan dat té eenzijdige bevoegdheden bij de externe toezichthouder niet bevorderlijk zijn voor de maatschappelijke taakuitoefening van organisaties. Aan de hand van de ontwikkelingsgeschiedenis van het toezichtbeleid in de sectoren wonen en onderwijs, laten we zien dat geïntegreerd toezicht op financiën en kwaliteit nodig is om de maatschappelijke taak van semipublieke organisaties voorop te stellen. En dat er alternatieve keuzes te maken zijn in het ontwerp van het toezichtstelsel van woningcorporaties die de oriëntatie op de maatschappelijke taakuitoefening kunnen versterken.

Auteursgegevens

Goos Minderman

Meike Bokhorst

publicatie
Publicatiedatum
18-09-2018
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 3 2018
Aantal pagina's
6

Reageer