• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Het belang van tijdig aftreden
Het Burgerlijk Wetboek bevat regels over het benoemen van bestuurders en interne toezichthouders van rechtspersonen en regels over hun ontslag. Governance codes en sectorale wetgeving geven nadere invulling aan die wettelijke regels. Denk aan de bepaling in de Woningwet, die stelt dat een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar kan worden herbenoemd. Fenna van Dijk over het belang van tijdig aftreden.
Het belang van tijdig aftreden
Auteursgegevens

Fenna van Dijk

publicatie
Publicatiedatum
22-03-2021
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 1/2021

Reageer