• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Het moreel kompas als element van goed bestuur

Het moreel kompas als element van goed bestuur

De noodzaak van een moreel kompas wint aan betekenis in een steeds complexer wordende economie. Steeds vaker doen zich situaties voor die niet of niet tijdig goed te reguleren zijn en steeds vaker is het de bestuurder zelf die, zonder geformuleerde richtlijnen, tot moreel verantwoorde beslissingen moet zien te komen. In dit artikel wordt aan de hand van de internationale literatuur uitgelegd wat onder een moreel kompas kan worden verstaan, hoe dit zich verhoudt tot de plichtenleer voor bestuurders en tot integriteit en ethiek.

publicatie
Publicatiedatum
18-09-2018
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 3 2018
Aantal pagina's
8

Reageer