• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Het moreel kompas als element van goed bestuur
De noodzaak van een moreel kompas wint aan betekenis in een steeds complexer wordende economie. In dit artikel wordt aan de hand van de internationale literatuur uitgelegd wat onder een moreel kompas kan worden verstaan, hoe dit zich verhoudt tot de plichtenleer voor bestuurders en tot integriteit en ethiek.
Het moreel kompas als element van goed bestuur
publicatie
Publicatiedatum
18-09-2018
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 3 2018
Aantal pagina's
8

Reageer