• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Hoe wordt de toon aan de top meer toekomstbewust?
Sinds 2009 voert het onderzoeksbureau Bureau Hofkes (BHRM) regelmatig onderzoek uit naar de Toon aan de Top onder bestuurders en toezichthouders. Het meest recente onderzoek werd uitgevoerd in 2020. Eerdere onderzoeken toonden aan dat er onder bestuurders grote consensus bestaat over de gewenste bestuursstijl en bijbehorende toon aan de top. Bestuurders noemen naast verbindend vermogen, intrinsieke motivatie en een heldere toekomstvisie het vermogen tot zelfreflectie als een van de belangrijkste speerpunten. Je moet je als bestuurder kwetsbaar durven opstellen. Tegelijkertijd bleek dat de ervaren huidige toon aan de top ver afstaat van de door hen gewenste bestuursstijl. Een analyse van Miriam Staal-Cuppen en Mildred Hofkes.
Hoe wordt de toon aan de top meer toekomstbewust?
Auteursgegevens

Mildred Hofkes

Miriam Staal-Cuppen

publicatie
Publicatiedatum
21-06-2021
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 2/2021

Reageer