• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Integer en professioneler toezicht in de zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd roepen op tot versterking van de integriteit en professionaliteit van bestuurders en toezichthouders in de zorg. Hun pleidooi werd mede ingegeven door berichten over zorgconstructies waardoor ‘zorggeld weg zou lekken’. Inmiddels heeft de staatssecretaris van VWS maatregelen aangekondigd die zowel financieel als organisatorisch van aard zijn en een transparante bedrijfsvoering moeten bevorderen. Tessa van den Ende, advocaat en toezichthouder in de zorg, neemt de voorstellen onder de loep.
Integer en professioneler toezicht in de zorg
Auteursgegevens

Tessa van den Ende

publicatie
Publicatiedatum
12-12-2019
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 4/19

Reageer