• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Kanttekeningen bij de one tier board

Het toezicht binnen de one-tier board is opgedragen aan de niet-uitvoerende bestuurders. Maar die hebben ook een zelfstandige collectieve verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Er bestaat dus een inherent belangenconflict, want degene die toezicht moet houden op de algemene gang van zaken - waaronder financiële zaken - draagt daar tevens medeverantwoordelijkheid voor. Dit kan gevolgen hebben voor aansprakelijkheidskwesties.

GB&T 2 2016

publicatie
Publicatiedatum
14-06-2016
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 2 2016

Reageer