Kunnen Governance Codes nudgen?
De code als instrument van gedragsbeïnvloeding.

Governancecodes sporen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders via zorgvuldig gedefinieerde best practice bepalingen aan tot gewenst gedrag. Codes worden daarmee verondersteld invloed te hebben op de daadwerkelijke gedragingen in en rondom de bestuurskamers. Uit de gedragswetenschappen leren we dat de context waarin methodes van gedragsbeïnvloeding worden gebruikt, bepalend is voor de effectiviteit van gedragsbeïnvloeding. Dit biedt spelers in het governance domein een ander perspectief op de effectiviteit van governance codes.

Auteursgegevens

Danielle Melis

publicatie
Publicatiedatum
26-02-2018
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 1 2018

Reageer