Lange termijn waardecreatie

De herziene Code noemt een aantal best practices om lange termijn waardecreatie te realiseren. De praktijk leert echter dat daarvoor meer en andere dingen nodig zijn dan de Code suggereert. De vraag is of bestuur en commissarissen, voor hun morele taak om lange termijn waardecreatie na te streven, zich kunnen beroepen op de Code. Of eist het moreel kompas dat zij gehouden mogen worden aan de best practices uit de praktijk?

 

 

Auteursgegevens

Hans Strikwerda

publicatie
Publicatiedatum
11-06-2018
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 2 2018

Reageer