• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Meer aandacht voor toezicht bij overheidsgedomineerde ondernemingen

Bij ondernemingen waarin de overheid een grote invloed heeft, bijvoorbeeld bij de zogenaamde overheidsgedomineerde ondernemingen (OGO’s), kan de rol van de RvC wezenlijk verschillen ten opzichte van een toezichthouder1 bij andere organisaties. Vreemd genoeg is er in het denken over goed ondernemingsbestuur tot nu toe weinig aandacht voor deze invloed. Nader onderzoek naar de rol van de (interne) toezichthouder bij OGO’s is dan ook van belang.

Auteursgegevens
publicatie
Publicatiedatum
15-02-2012
Taal
Nederlands
Aantal pagina's
5

Reageer