• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
No guts, no glory

De gesprekken in de bestuurskamer veranderen. Lag de focus tot nu toe op efficiency, financiën

en marktdenken, inmiddels vragen ook maatschappelijke waarden steeds meer aandacht.

Dat vereist een open, kritische dialoog tussen bestuurders en toezichthouders. Immers, zonder

wrijving geen glans. Maar het vereist óók moed en incasseringsvermogen, om als toezichthouder

heikele onderwerpen ter sprake te durven brengen.

Auteursgegevens

Carolien de Monchy

publicatie
Publicatiedatum
21-10-2019
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 3/19
Aantal pagina's
5

Reageer