Normvervaging vergt een brede aanpak
Aan de slag met sociale processen en context

Na incidenten die gevolg zijn van normvervaging, klinkt vaak een oproep tot een ‘nieuwe gedragscode’. Het is de vraag hoe effectief dat is, want normbesef is meestal wel aanwezig. Wie gericht wil werken aan het verkleinen van de kans op normvervaging moet kijken naar de kenmerken van hun context en het effect hiervan op het gedrag en ook naar de sociale processen, waarbij de (voorbeeld)rol van de leidinggevende van groot belang is.

Auteursgegevens
publicatie
Publicatiedatum
11-06-2018
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 2 2018

Reageer