• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Nyenrode: broedplaats voor duurzame ecoystemen
Het klimaatprobleem wordt steeds tastbaarder. En dat stelt het Nederlandse bedrijfsleven voor grote uitdagingen. Samenwerkingsverbanden die transities geordend en in goed overleg laten verlopen, zijn daarom van cruciaal belang. Anke van Hal, Henk Kievit, Tineke Lambooy, André Nijhof en Jeroen Veldman schetsen hoe Nyenrode haar positie en expertise inzet om kennis over transities te verzamelen en te verspreiden, om publiek-private partnerships te ontwikkelen en best practices te verzamelen. Voorbeelden zijn de agrotransitie, de bouwtransitie, de energietransitie en het bouwen van ecosystemen rondom biodiversiteit.
Nyenrode: broedplaats voor duurzame ecoystemen
publicatie
Publicatiedatum
05-07-2022
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 2/2022

Reageer