Op zoek naar de cliënt
Borging van het publiek belang bij zorginstellingen.

De rol van de cliënt voor de borging van het publieke belang bij zorginstellingen is gegroeid. Vanuit de participatiesamenleving ontstaat een beweging die de governance van zorginstellingen stuurt naar een collaboratief model. Ondanks recente wetgeving is echter de cliënt nog onvoldoende in positie gebracht voor een evenwichtig drieluik met de raad van bestuur en de raad van toezicht. De prominentere positie van de cliënt maakt het spanningsveld tussen zeggenschap en medezeggenschap in relatie tot verantwoordelijkheid zichtbaar. Zorginstellingen zullen in de huidige bedrijfsvorm moeten zoeken naar de maximaal haalbare variant van medezeggenschap.

Auteursgegevens

Bas van de Moosdijk

Martje van Boxtel - van den Hoogen

Michela Zanetti

Peter van der Voort

publicatie
Publicatiedatum
26-02-2018
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 1 2018

Reageer