• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Over de leider en de mens
Vraagt u zich ook weleens af hoe het toch kan dat leiders die het niet zo nauw nemen met de feiten – te- genwoordig heel actueel – of die belangr!ke gebeur- tenissen sch!nen te vergeten, gewoon aan de macht bl!ven? Wat zien we niet, of wat zien we over het hoofd? Z!n deze leiders misschien juist erg herken- baar voor ons?
Auteursgegevens

Marianne Luyer

publicatie
Publicatiedatum
02-03-2020
Editie
Goed Bestuur & Toezicht nr 1/20

Reageer