TIEN TOEZICHTVRAGEN OVER CULTUUR

Cultuur en gedrag lijken inmiddels de toonaangevende factoren te zijn in het streven naar goed bestuur en toezicht. Natuurlijk moeten ook deze soft controls gemeten en gemonitord worden. Daar kan de interne auditafdeling een belangrijke rol in spelen, denkt ethiekprofessor Muel Kaptein.

Auteursgegevens

Jan Schoenmakers

publicatie
Publicatiedatum
08-12-2017
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 4 2017

Reageer