• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Tijd voor modernisering van de beursvennootschap
Aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen worden steeds hogere eisen gesteld. Dat is relevant voor hun strategie. Het bestuur heeft de leiding over die strategie, waarbij ook rekening moet worden gehouden met belangen van stakeholders. Aandeelhouders hebben belangrijke bevoegdheden, die zij in bepaalde gevallen op eigen initiatief kunnen uitoefenen. Andere stakeholders hebben die bevoegdheden doorgaans niet. Dat strookt niet meer met de hedendaagse maatschappelijke opvattingen. Samuel Garcia Nelen schetst perspectieven om de governancestructuur van beursvennootschappen te herzien, zodat ruimte wordt gemaakt voor een bredere belangenafweging, met oog voor stakeholders en maatschappelijke belangen.
Tijd voor modernisering van de beursvennootschap
Auteursgegevens

Samuel Garcia Nelen

publicatie
Publicatiedatum
18-09-2021
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 3/2021

Reageer