Toezicht richting one-and-a-half tier board?
De stand van governance in maatschappelijke sectoren.

Welke thema’s zijn anno 2017 bij raden van toezicht in zorg, onderwijs en volkshuisvesting dominant en hoe ontwikkelen zij zich? Welke verschillen zijn tussen de sectoren te zien, maar vooral: welke overeenkomsten tekenen zich af in het toezicht? Kortom: wat is de staat van het toezicht in kwalitatieve zin? Met 7 onderwerpen die het waard zijn eens in de eigen raad van toezicht te bespreken.

Auteursgegevens

Frits Oukes

Goos Minderman

publicatie
Publicatiedatum
26-02-2018
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 1 2018

Reageer