• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Valkuilen van bestuur en governance door vrijwilligers
Nederland draait op vrijwilligers: een gegeven waar we ons niet altijd van bewust zijn. Dat betekent ook dat veel organisaties een vrijwillige bestuurder en toezichthouder kennen. Jan Stolker betoogt dat de professionaliteit van deze besturen en toezichthoudende organen zeer verschillend is. Een goede vervulling van de taken vraagt om meer nadruk op competenties, een intensieve afstemming met belanghebbenden en een uitstekend kompas ten aanzien van de legitimiteit.
Valkuilen van bestuur en governance door vrijwilligers
Auteursgegevens

Stolker

publicatie
Publicatiedatum
21-06-2021
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 2/2021

Reageer