• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Van succesvol naar zinvol
Mensen worden tegenwoordig geacht hun leven en loopbaan te ‘managen’. Een geslaagd leven wordt bovendien veelal gelijk gesteld aan succesvol zijn in het werk. Dat leidt echter tot grote prestatiedruk. Heidi Jansen analyseert het ontstaan en de gevolgen van de prestatiemaatschappij en vraag zicht af of een andere maatschappijvisie mogelijk is.
Van succesvol naar zinvol
Auteursgegevens

Heidi Jansen

publicatie
Publicatiedatum
04-09-2018
Editie
HMR 180, juli-september 2018

Reageer