VAN VERANTWOORDELIJKHEID NAAR AANSPRAKELIJKHEID
Toezichthouder heeft goede antenne nodig

De tijden dat iemand argeloos bij een Raad van Toezicht aan tafel kon aanschuiven zijn allang voorbij. Toch is het altijd nog de vraag of de toezichthouder ten principale wel voldoende zicht heeft op de organisatie waarvoor men in die zin verantwoordelijk is. En urgent wordt het, wanneer de grens tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wordt overschreden. Dat wil elke toezichthouder toch wel heel graag vermijden. Tips voor het ontwikkelen van een goede antenne voor ‘verdachte’ signalen en andere Red Flags.

publicatie
Publicatiedatum
08-12-2017
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 4 2017

Reageer