• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Wat weet de commissaris van IT en KI?
De meeste bedrijven hebben inmiddels een digitale transformatiestrategie. De voorlopers realiseren zich dat op digitalisering onvermijdelijk algoritmisering volgt, ofwel: kunstmatige intelligentie (KI). Dit maakt nieuwe toepassingen en businessmodellen mogelijk. Maar het leidt ook tot nieuwe risico’s. Welke rol speelt de raad van commissarissen hierbij? Welke vragen moet die stellen aan het bestuur? Om hun rol goed te kunnen vervullen, pleit Willem Peter de Ridder voor acute bijscholing van commissarissen op het gebied van KI. Want: ‘Slechts 1 procent van de directeuren denkt dat hun commissarissen capabel genoeg zijn om over de digitale transformatie te kunnen oordelen.’
Wat weet de commissaris van IT en KI?
Auteursgegevens

Willem Peter De Ridder

publicatie
Publicatiedatum
18-09-2021
Editie
Goed Bestuur & Toezicht 3/2021

Reageer