• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed Bestuur en Toezicht 2006 1
10 Codes als ‘license to operate’

Hoewel corporate governance ten principale beursgenoteerde vennootschappen betreft, speelt goed bestuur ook een rol bij  (kleinere) niet-beursgenoteerde ondernemingen en semi-private en publieke instellingen op het gebied van de gezondheidszorg, woningbouw en onderwijs. In dit artikel een overzicht van de trends en een discussie over hetgeen mogelijke nadelige effecten van best-practice bepalingen.15 Jaarverslagen onderzocht op transparant beleid

Dat bestuurders zich in hun jaarverslagen verantwoorden voor de financiële verslaglegging spreekt voor zich. Dat er ook een transparante verslaglegging over strategie in staat, is echter nog te weinig staande praktijk. Uit onderzoek blijkt dat het gros van de Nederlandse bedrijven net aan een zes scoort op dit punt. Opvallend, aangezien de lezers meer zullen hebben aan  informatie over voorgenomen beleid dan aan inkomensinformatie.26 Corporate governance systemen in Europa in kaart gebracht

De Monitoringcommissie Corporate Governance Code publiceerde in december vorig jaar haar eerste rapportage over de naleving van de Code Tabaksblat. Kort daarvoor deed de Vereniging van Effectenbezitters een eigen onderzoek. Corporate governance in Europa verandert snel. Maar gaat het ook snel genoeg ten opzichte van het drie jaar voorlopende Amerika? Wat is de huidige stand van zaken in Europa?20 De doorbreking van het coöptatiesysteem gaat gepaard met nieuwe dilemma’s

Aandeelhouders kregen een jaar geleden het formele benoemingsrecht en kunnen sindsdien voordrachten van commissarissen bij structuurvennootschappen blokkeren. Als tegenwicht kreeg de OR het recht om maximaal een derde deel van de RvC versterkt aan te bevelen, feitelijk bindend voor te dragen. Het is echter de vraag in hoeverre en onder welke omstandigheden de OR daadwerkelijk gebruik gaat maken.38 Twijfels over de code-Tabaksblat

De code-Tabaksblat was tot voor kort heilig. Tabaksblat legde de vinger op gebrek aan transparantie en ongewenste praktijken in het ondernemingsbestuur. Maar is deze code wel nodig ter verbetering en heilzaam voor good governance? Of is met de activistische beleggers het paard van Troje binnengehaald? De twijfel lijkt toe te slaan. De ontwikkelingen rond bestuur van de grote Nederlandse ondernemingen op een rijtje gezet.46 Kleine mythologie van de bestuurder en het arbeidsrecht

Er is van tijd tot tijd aandacht voor en kritiek op de regelingen die bij ontslag van statutaire directeuren van vooral grote ondernemingen aan de orde komen. In deze bijdrage onderzoekt Rogier Duk wordt onderzocht op welke basis de toekenning van dergelijke vergoedingen plaatsvindt. Daarbij kijkt hij zowel naar de wettelijke regelingen als naar code-Tabaksblat die op dat punt normering nastreeft.Nummers in deze jaargang
Goed Bestuur en Toezicht 2006 4

nr. 4

Goed Bestuur en Toezicht 2006 3

nr. 3

Goed Bestuur en Toezicht 2006 2

nr. 2

Goed Bestuur en Toezicht 2006 1

nr. 1

Reageer