• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed Bestuur en Toezicht 2006 2
9 Import van normen en waarden uit Angelsaksische landen

Aandeelhouders hebben steeds meer nieuwe rechten gekregen en daardoor is hun invloed op het Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen toegenomen. Een groeiend aantal aandelen van deze bedrijven is in handen van buitenlandse partijen, die vooral van Angelsaksische afkomst zijn. Wat is het effect daarvan? Heeft het Nederlandse corporate governance stelsel toekomst?19 Aandeelhoudersvergaderingen: trends en observaties

In Nederland zijn recent enkele studies verricht naar de activiteiten van aandeelhouders op de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen. Dit artikel beschrijft de resultaten van deze studies, plus de meest actuele inzichten. Zijn aandeelhouders voldoende vertegenwoordigd om een goede afspiegeling te vormen van de eigendomsstructuur? Is de AVA een platform waar een zinvolle discussie plaatsvindt over de strategie van de onderneming?32 Het verstandshuwelijk van de Raad van Commissarissen en de OR

In maart 2006 schreef prof. Rienk Goodijk in dit blad een artikel over de effecten van het ‘versterkte’ voordrachtsrecht van de ondernemingsraad met betrekking tot de (her)benoeming van commissarissen. Hij concludeerde dat de RvC en de OR beide hun voordeel kunnen doen met de relatie, waarbij de voordrachtscommissaris geen (deel)belangenbehartiger wordt maar  een betere toezichthouder. In deze bijdrage een nadere toelichting op de gewenste ontwikkeling van de relatie tussen de RVC en de OR.26 Governance in het onderwijs: veranderend toezicht

De beleidsnotitie over governance in het onderwijs geeft aan dat het toezicht op het onderwijs flink ‘op zijn kop’ moet worden gezet. Van belang is dat het ministerie van OCW voldoende budget beschikbaar stelt en dat zoveel mogelijk onderwijsinstellingen participeren in de pilots die nodig zullen zijn om dat nieuwe toezicht vorm te geven. Zo’n investering zal zich op termijn terugverdienen.38 Risicomanagement als fundament van corporate governance

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van alle nieuwe corporate governance wet- en regelgeving. En daar valt nog veel te verbeteren, vinden niet alleen bestuurders maar ook veel institutionele beleggers. Deze publicatie bevat handvaten om het risicomanagement te versterken en welke toezichtrol commissarissen daarin zouden moeten spelen. Uitgangspunt: risocomanagement is heel iets anders dan risico-eliminatie.48 Forse afname aantal commissariaten groot- en middenbedrijf

Als de trend van de afgelopen jaren doorzet, verdwijnen er bij de grootste 4000 bedrijven in Nederland in de komende jaren bijna 700 extra commissariaten. Dat blijkt uit onderzoek van Governance University en Elite Research. Een commissaris zal, door  regelgeving gedwongen, minder commissariaten aanvaarden. Tegelijkertijd wordt door de toegenomen complexiteit de beroepscommissaris steeds meer gemeengoed.Nummers in deze jaargang
Goed Bestuur en Toezicht 2006 4

nr. 4

Goed Bestuur en Toezicht 2006 3

nr. 3

Goed Bestuur en Toezicht 2006 2

nr. 2

Goed Bestuur en Toezicht 2006 1

nr. 1

Reageer