• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed Bestuur en Toezicht 2006 3
9 De vermogensbeheerder als actieve aandeelhouder

Een grote vermogensbeheerder die zich concentreert op beleggen, moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Een belegger kiest de ondernemingen waarin hij belegt op basis van beleggingsdoelstellingen, ofwel het gewenste risico-rendementsprofiel. De rechten die aan het aandeelhouderschap verbonden zijn, zijn voor de belegger in eerste instantie een middel en vormen geen doel op zichzelf.14 De ‘plek der moeite’ voor commissarissen

De theorie van het commissariaat duidelijk, de praktijk is soms weerbarstig en complex. De groepsdynamica in de Raad van Commissarissen en de dynamiek in de samenwerking met het bestuur plaatsen commissarissen soms voor lastige dilemma’s: de ‘plek der moeite’ waar volhouden van principes lastig wordt en emotioneel is. In dit artikel aandacht voor valkuilen uit de praktijk, en een uitnodiging om meer aandacht te schenken aan dergelijke persoonlijke ervaringen en dilemma’s van commissarissen.22 Geen vrijbrief voor bestuurders

In dit artikel wordt gepleit voor een voorafgaande inperking van interne aansprakelijkheid van bestuurders jegens de vennootschap omdat het een methode kan zijn om het behoorlijke bestuur binnen de vennootschap te bevorderen. Een contrair geluid want de meerderheid van alle governance-denkers betwijfelt of inperking vooraf mogelijk is.28 Goed bestuur in het MKB

Small Business Governance gaat over goed bestuur in het midden- en kleinbedrijf. In dat model is de directeur(groot)aandeelhouder de centrale verantwoordelijke. Hoe gaan DGA\\\'s daarmee om? Hoe onderhouden ze de relatie met stakeholders en (hoe) organiseren ze toezicht? Hoe belangrijk vinden ze Small Business Governance? De resultaten van onderzoek door Avans Hogeschool.36 In 21 stappen naar goed toezicht in semi-publieke sector

Uit onderzoek door PricewaterhouseCoopers blijkt dat de codes voor goed bestuur en toezicht in de semi-publieke sector enorm uiteenlopen, vooral qua structuur, focus en dwang. Uniformering is daarom volgens de auteur gewenst. Hij schetst, gebaseerd op de code-Tabaksblat, een totaalconcept dat tot meer overzicht moet leiden. In 21 aanbevelingen naar goed toezicht.44 Maatschappelijke meerwaarde of bescherming van vermogen?

De analyse van het rapport-Schilder toont op welke wijze de commissie Schilder het toezicht op de bescherming van het vermogen van de corporatiesector wil organiseren. Maar is de bescherming van het vermogen wel het einddoel? En sluit het voorstel van de commissie aan op wat door de commissarissen van corporaties, de interne toezichthouders, ten aanzien van de inhoud van het toezicht is ontwikkeld?Nummers in deze jaargang
Goed Bestuur en Toezicht 2006 4

nr. 4

Goed Bestuur en Toezicht 2006 3

nr. 3

Goed Bestuur en Toezicht 2006 2

nr. 2

Goed Bestuur en Toezicht 2006 1

nr. 1

Reageer