• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed Bestuur en Toezicht 2009 1
8 Trude Maas over ABN Amro

Sinds de opsplitsing van ABN Amro is Trude Maas de eerste die haar rol als commissaris kritisch tegen het licht heeft durven houden. ‘Wij zijn te veel ambassadeur en te weinig controleur geweest.’14 Commissarissendag

In de RvC is meer professionalisme en meer aandacht voor gedrag nodig, zonder groei van regelgeving.18 Beroepscode

Tijdens de presentatie van het jaarlijkse commissarissenonderzoek werd gepleit voor een beroepscode.22 Philip Wallage

Hoogleraar en accountant Philip Wallage pleit voor een betere balans tussen controle en vertrouwen in de ondernemingsorganisatie. ‘Soft controls zijn keihard.’28 Governance in het onderwijs

Goed bestuur in het onderwijs wordt zelfregulering ingezet via brancheorganisaties, zoals de HBO-, de MBO- , de VO- en de PO-raad. De voorbeeldrol lijkt zwak; alleen de PO-raad kent professioneel onafhankelijk intern toezicht.36 Pensioenfondsen

De Principes voor goed pensioenfondsbestuur geven een kwaliteitsimpuls aan het pensioenfonds en zorgen voor een goede balans in de organisatie.42 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Commissarissen onderkennen het belang van MVO, maar hebben moeite om de relevante uitgangspunten in hun toezichthoudende functie te operationaliseren.49 Beloningssysteem

UBS De Zwitserse grootbank UBS heeft een nieuw remuneratiesysteem ingevoerd met een bonusbank en niet-financiële prestatiecriteria.52 Kinderopvang

Professioneel bestuur in de kinderopvang staat nog in de kinderschoenen. Er is nog veel te verbeteren aan risicomanagement.56 Controle en vertrouwen

Vertrouwen is het toverwoord in de huidige crisis. Maar wat is het precies en hoe kunnen commissarissen er handen en voeten aan geven?62 One-tier board

De gedeelde en de ongedeelde bestuursvorm hebben beide voor- en nadelen. Het lijkt verstandig eerst na te denken alvorens een overstap te maken.65 Commissarissenverslag

Verslagen van raden van commissarissen voldoen op minimale wijze aan de eisen die de code-Tabaksblat stelt. Meer transparantie vergroot de informatieve waarde van de jaarverslagen.Nummers in deze jaargang
Goed Bestuur en Toezicht 2009 4

nr. 4

Goed Bestuur en Toezicht 2009 3

nr. 3

Goed Bestuur en Toezicht 2009 2

nr. 2

Goed Bestuur en Toezicht 2009 1

nr. 1

Reageer