• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed Bestuur en Toezicht 2009 2
10 De bestuurssecretaris als governancegeweten

Door hun positie weten bestuurssecretarissen soms meer van knelpunten in het toezicht dan de bestuurders en commissarissen die ze ondersteunen, zo blijkt uit recent onderzoek. De secretaris als governancegeweten?16 Verslag RvT oordelt zelden over functioneren bestuur

Verschillende raden van toezicht van zorginstellingen en woningcorporaties zijn recentelijk in opspraak geraakt. De Rekenkamer onderzocht hun functioneren. De bruikbaarheid van de verslagen blijkt vaak nog minimaal.24 De eerste ervaringen met de transparantierichtlijn

De transparantierichtlijn die sinds 1 januari van kracht is, betekent nieuwe verplichtingen voor beursgenoteerde bedrijven, waaronder het afgeven van een ‘bestuursverklaring’. Hoe gaan ze daar mee om?32 Commissarissen moeten zich beperken to kerntaken

Multiadviseur en hoogleraar corporate finance Arnoud Boot over bestuur en toezicht in crisistijden. Commissarissen moeten zich tot hun kerntaken beperken, vindt hij. En banken moeten worden losgekoppeld van struikroverkapitalisme.38 Overheidscommissarius laat nog weinig zien

De overheid als toezichthouder bij banken. Een onmogelijke figuur? Want wat kan en mág een overheidscommissaris? Wringt zijn functie niet met het vennootschapsrecht en het regeringsbeleid?46 Tweedracht breekt kracht

Woningcorporaties zijn ontevreden over het externe toezicht dat op ze wordt uitgeoefend: te versnipperd en politiek gekleurd. Zij pleiten daarom voor een Nationale Woonautoriteit. Het krachtenveld in kaart gebracht.52 Het aanbevelingsrecht van AVA en OR: force of farce?

Het aanbevelingsrecht geeft de vergadering van aandeelhouders (AVA) en de ondernemingsraad meer invloed op de benoemingsprocedure van commissarissen. Er wordt echter weinig gebruik van gemaakt.60 Vijandig of vriendelijk bod: does it make a difference?

De nieuwe biedingregels kennen geen specifieke bepaling voor een vijandig bod. Maakt ook niet uit. Misschien kwalificeert het bestuur een bod als ‘vijandig’ maar uiteindelijk beslist de aandeelhouder of hij akkoord gaat.64 Bestuurlijke elite: toon moreel leiderschap!

Hoe kan het dat we ondanks alle aandacht voor goed bestuur in zo’n diepe crisis zijn beland? Hoe is er eigenlijk leidinggegeven? Wat betekent dit voor ‘good governance’?Nummers in deze jaargang
Goed Bestuur en Toezicht 2009 4

nr. 4

Goed Bestuur en Toezicht 2009 3

nr. 3

Goed Bestuur en Toezicht 2009 2

nr. 2

Goed Bestuur en Toezicht 2009 1

nr. 1

Reageer