• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed Bestuur en Toezicht 2009 4
11 Over de praktijk van corporate governance

Robert-Jan van de Kraats, CFO en vice-voorzitter van Randstad, is een man van de praktijk. Als ex-accountant ziet hij veel licht tussen de theorie van de regelgeving en de dagelijkse praktijk voor bestuurders en commissarissen. ‘Ik zie niet in waarom een groot aandeel afhankelijke commissarissen een probleem zou moeten zijn.’ Auteur: Jan Schoenmakers14 Eerder schaamlap dan een levende cultuur

Crisis of niet, risicomanagement blijft een zwak punt. De gehanteerde systemen worden vaak tot doel verheven en krijgen daardoor een te instrumenteel karakter. In dit artikel concluderen de auteurs dat risicomanagement eerder als schaamlap functioneert dan dat het een cultuur is die lééft binnen de organisatie. Auteurs: Leen Paape, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg, Johan Scheffe, Johan Star en Max Brecher.20 Iedereen in control?

Sinds 2004 moeten alle bv’s en nv’s zeker eenmaal per jaar hun commissarissen schriftelijk op de hoogte te brengen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem. Dat trekt vooral een wissel op het MKB. Wat zijn de consequenties van niet-nakoming? Auteur: Sjoerd Mol.24 Een moeizame driehoeksverhouding

Onbehagen en onbegrip kenmerken de verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van grote Nederlandse ondernemingen. Dat blijkt uit recent onderzoek in opdracht van Eumedion. Een aandeelhoudersoriëntatie op langere termijn kan daarbij helpen de fnuikende fricties te verminderen. Auteur: Jan Schoenmakers.30 Verankering voorwaarde voor goede dienstverlening

Maatschappelijke organisaties zoeken verschillende wegen om hun maatschappelijke verankering te vergroten. Goed contact met klanten en daadwerkelijk een stem geven aan alle stakeholders is daarbij van groot belang. Maar zonder goede uitleg en dialoog blijven goed financieel bestuur en kwalitatieve dienstverlening onzichtbaar. Auteurs: Lucas Meijs, Merel Noorman en Marije Kesselring.38 Geen evenwichtig ondernemingsbestuur zónder medezeggenschap

Ondanks verruimde advies- en beroepsbevoegdheden maken OR’s en vakbonden weinig gebruik van die mogelijkheden. Eind 2008 heeft het ministerie van SZW een onderzoek in laten stellen naar deze veronderstelde onderbenutting. Een verslag van de resultaten. Auteurs: Pieter van Beurden en Rienk Goodijk.44 Verborgen dilemma's van passieve commissarissen

Achter het vaak passieve informatiegedrag van commissarissen gaat een worsteling met verborgen dilemma’s schuil. PricewaterhouseCoopers bracht de dilemma’s aan de oppervlakte en formuleerde een aantal good practices, waaronder een informatieprotocol en een periodieke review van de daarin vastgelegde afspraken. Auteur: Hans Dijkstra.52 De zorgbestuurder als verbindende buitenstaander

Zorgbestuurders zitten in een spagaat. Ze moeten kennis hebben van hun product, betrokken zijn bij patiënten en de uitvoering van zorg, én met distantie de strategie van hun organisaties uitstippelen. Kunnen ‘betrokken buitenstaanders’ tegelijk ‘verbindende leiders’ zijn? Auteur: Annemiek Stoopendaal.29 Column Hugo Reumkens

Beloningen beteugelen37 Lezen over governance

De ontwortelde onderneming.
Overgeleverd aan financiers?
Verschenen bij Van Gorcum
Auteur: Arnoud W.A. Boot
ISBN 9789023245414
Prijs € 29,9550 Aan het woord

Steven de Waal, voorzitter RvT Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland: ‘Een visitatie dient om de wereld te laten zien wat je doet, er van te leren, je te verbeteren en te vergelijken met collegacorporaties’Nummers in deze jaargang
Goed Bestuur en Toezicht 2009 4

nr. 4

Goed Bestuur en Toezicht 2009 3

nr. 3

Goed Bestuur en Toezicht 2009 2

nr. 2

Goed Bestuur en Toezicht 2009 1

nr. 1

Reageer