• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Goed Bestuur en Toezicht 4 2014

10 Interview Rob Westerhof


Zelf bruist Rob Westerhof van de energie om ondernemingen met goede, nieuwe ideeën te helpen. Maar de oud-Philips topman is niet optimistisch over het innoverend vermogen van Nederland. Hij mist de innovatieve en ondernemende spirit in de boardrooms, vooral bij de grote bedrijven. Daar heerst een cultuur van behouden wat je hebt, controle en risicobeheersing. Strategische plannen worden wel gemaakt maar altijd binnen de bestaande kaders. “Ik ben liever hands-on betrokken bij veelbelovende start-ups”.

 

16 Innovatie als opdracht
Op allerlei manieren wordt geprobeerd het innovatievermogen van ondernemingen te vergroten. Toch gaat het tempo van innoveren niet omhoog. Dat heeft te maken met bezuinigingen, gebrek aan een goed plan, onzekerheid over de eigen capabilities en de noodzaak de cashflow op gang te houden. De commissaris is bij uitstek de partij die in het oplossen van de spanning tussen going concern en innovatie een rol kan spelen.

 

23 Besluitvorming via netwerken
Het Nederlands Topmanagers Onderzoek (NTO) van de Universiteit van Amsterdam geeft een unieke inkijk in de wijze waarop sociale netwerken topmanagers helpen bij het nemen van beslissingen. Zij hebben vaak een groepje trusted advisors buiten de eigen organisatie, waar zij op basis van veiligheid en vertrouwen advies vragen. Daarnaast zijn er contacten en relaties buiten de organisatie, zoals aandeelhouders en klanten. Topmanagers gebruiken hun netwerken vooral als een toetssteen voor de eigen inzichten.

 

30 Risicomanagement, een blinde vlek
Er is nog weinig geleerd door organisaties op het gebied van risicomanagement. Dit concluderen de onderzoekers van het Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014. Sinds een eerder onderzoek in 2009 is er nauwelijks verbetering gerealiseerd en blijkt op sommige punten zelfs een achteruitgang. De resultaten zijn zorgwekkend omdat vele onderzoeken uitwijzen dat gebrekkig risicomanagement een van de oorzaken is geweest van de financiële crisis. Plus een Open Brief aan bestuurlijk Nederland.

 

36 Interne democratie
Rond 2000 zijn in het hoger onderwijs raden van toezicht ingevoerd. Zij lijken vooral het toezicht op de financiën en het beheer te hebben opgepakt. Toezicht op de onderwijskwaliteit krijgt minder aandacht. De werkgeversrol blijft onderbelicht. Versterking van het interne toezicht vraagt ook meer interne democratie: worden de interne stakeholders voldoende bij de voorbereiding van belangrijke besluiten betrokken.

 

44 Family Business Extremophiles
Er is veel media-aandacht voor succesvolle wereldwijd opererende familiebedrijven. Het Family Firm Institute hield dit najaar een conferentie over ontwikkelingen in het vakgebied. Bekende thema’s kwamen langs, zoals de rol van de eigenaren en het belang van innovatiekracht. Een heel nieuw thema is: familiebedrijven die overleven in zeer uitdagende omgevingen. Wat we kunnen leren van Family Business Extremophiles.

 

48 Familiebedrijf in turbulente tijden
Voor het intern toezicht van iedere onderneming is een belangrijke rol weggelegd. Voor de commissaris in het familiebedrijf is het daarnaast van groot belang niet alleen met de directie bevindingen te delen, maar juist ook via dialoog met aandeelhouders en familie. De betrokkenheid van aandeelhouders is cruciaal in het familiebedrijf en dient zich te vertalen in een gemeenschappelijke eigendomsstrategie. Dat is in turbulente tijden een noodzakelijke voorwaarde om te overleven.

 

55 Onbewuste drijfveren
Prof. dr Frans van der Meché is initiatiefnemer van het Executive Program ‘Het brein in de boardroom’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze postdoctorale leergang geeft inzicht in de invloed van de hersenen en onbewuste drijfveren op ons gedrag. “Het instinct bepaalt nog steeds hoe we denken en opereren.”

Nummers in deze jaargang
Goed Bestuur en Toezicht 4 2014

nr. 4

Goed Bestuur en Toezicht 3 2014

nr. 3

Goed Bestuur en Toezicht 2014 2

nr. 2

Goed Bestuur en Toezicht 2014 1

nr. 1

Reageer