• Mediawerf
 • Management & Consulting
 • Goed Bestuur & Toezicht
 • HMR
 • Knowly
Onderwerp "Mensgericht prestatiemanagement"
 1. Disfuncties in veranderende organisaties
  ...

 2. De toegevoegde waarde van het ‘High Performance’-organisatieraamwerk
  ...

 3. Mentor en protégé in de professionele organisatie: een meervoudig psychologisch fenomeen
  ...

 4. Het HPO-raamwerk en betere prestaties: correlatie of causaliteit?
  ...

 5. Alignment verandert samenwerking en doelrealisatie in organisatie
  ...

 6. Hoe transitienetwerken een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving
  ...

 7. Het waarom van succesvolle teams
  ...

 8. Tijdintelligente organisaties hebben de toekomst
  Managers kijken nog steeds te weinig naar het aspect tijd als strategisch aandachtspunt, zelfs te midden van de huidige turbulente marktomstandigheden...

 9. Samenwerken aan een transformatie in de zorg
  Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, bedrijven in medische techniek en farmaceutische bedrijven moeten leren beter met elkaar samen te werken....

 10. De acht kritieke elementen van de bedrijfscultuur
  Voor inzicht in een cultuur zijn twee vragen cruciaal: hoe gaan mensen met elkaar om, en hoe staat men tegenover verandering? Mede aan de hand van dit...

 11. Best presterende bedrijven betalen CEO’s minder
  De uitkomsten van het jaarlijkse beloningsonderzoek van het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick business school, gebaseerd op jaarversl...

 12. Werken met KPI's die mensen in beweging brengen
  De ervaringen met managementinformatiesystemen kunnen tegenvallen, vaak omdat de menselijke factor wordt genegeerd. Onderzoek naar een model voor ‘m...

 13. Bouwen aan een organisatie met een hoger doel
  Werken vanuit een hoger doel kan veel betekenen voor de financiële gezondheid en het concurrentievermogen van de onderneming....

 14. Wat weerhoudt financiële functies ervan om high performance te worden … en wat kan daaraan worden gedaan?
  Aansluitend op een eerder in HMR uiteengezet pleidooi voor een ‘hoogpresterende financiële functie’ (HPFF) worden in dit artikel de uitkomsten ge...

 15. Operationele transparantie
  In hun drang naar efficiëntie neigen ondernemingen ertoe om hun interne processen verborgen te houden voor de klant. Dat heeft allerlei averechtse ef...

 16. Innoveer samen met uw klant!
  Levensmiddelenproducenten en machinefabrikanten werken nog te weinig samen bij product- en procesinnovatie. In dit artikel, gebaseerd op de winnaar va...

 17. Integriteit en kwaliteit van organisaties: waarom gaan mensen in de fout, en hoe voorkomen we het?
  Hoe versterkt of verzwakt de organisatorische context de integriteit van een organisatie? De groepsdynamiek speelt daar een belangrijke rol bij. Enkel...

 18. Ondernemen met een financiële én een maatschappelijke doelstelling
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verschuift gaandeweg van de marge naar het hart van de bedrijfsvoering. Dat vraagt om ‘hybride organise...

 19. Maak continu verbeteren tot een goede gewoonte
  Veel bedrijven lanceren enthousiast een Lean initiatief maar missen de benodigde lange adem om er optimaal van te profiteren. Met Organizational Behav...

 20. Werkstress en moreel leiderschap. Interviews met junior adviseurs en hun managers
  Adviesbureaus hebben de reputatie jonge werknemers onder grote druk te zetten, met lange werktijden en grote gezondheidsrisico’s tot gevolg. Onno Bo...

 21. Veilig verbinden op de werkvloer: een voorwaarde voor beter presteren
  ...

 22. Werkvorm: Een model voor een chaordische organisatie
  Complexe organisaties zijn per definitie niet te voor- spellen. Dat is inherent aan het feit dat ze complex zijn. Deze rubriek biedt werkvormen voor c...

 23. Balanceren tussen stabiliteit en wendbaarheid: de gemeentelijke organisatie als een ‘dual operating system’
  Verslag van een verkenning naar de mogelijkheden voor publieke organisaties om aan de slag te gaan met het ‘strategy acceleration network’ van Kot...

 24. Managementinnovatie en organisatorische vernieuwing: voorwaarden voor succes
  Er lijkt vaak een grote kloof te bestaan tussen de operationele kant van een organisatie en specialisten die werken aan de optimalisering van de versc...

 25. De nieuwe analyse van de cultuur
  Met inmiddels kant-en-klaar beschikbare instrumenten (trefwoord: algoritmen) kunnen culturele ‘kloven’ in of tussen organisaties beter dan ooit in...

 26. Silo’s: de grootste barrières voor goed presteren in organisaties
  Een interne afbakening in organisaties helpt om mensen en middelen in goede banen te leiden. Maar diezelfde afbakening kan er ook toe leiden dat teams...

 27. Naar transparant ketenbeheer met blockchain
  Blockchain is meer dan enkel bitcoin en kan veel verbeteringen brengen in de dagelijkse bedrijfsvoering van ondernemingen. Een verkenning van de ontwi...

 28. De organisatorische revolutie
  Voormalig Sioo-rector Ard-Pieter de Man trekt drie rode lijnen uit de recente ontwikkelingen op het gebied van nieuwe organisatievormen. Het gaat daar...

 29. ‘Zolang de organisatorische revolutie woedt, is er genoeg werk voor adviseurs’
  De nieuwe M&C Quarterly verschijnt volgende week. In het nummer is ‘de organisatie’ rode draad. We openen het nummer met een macro-economisch per...

 30. Bobo’s onder het maaiveld
  Het zijn de sterke schouders van netwerkleiders die de zware lasten van het regionale belang kunnen dragen, betoogt Frank Engelbart in de nieuwste Rij...

 31. ‘Telkens afwegen, wat is het goede?’
  Mieke Moor is organisatiefilosoof. Ze promoveerde in 2012 op een esthetische beschouwing over geweld van organisatie. Momenteel werkt ze aan het boek ...