• Mediawerf
 • Management & Consulting
 • Goed Bestuur & Toezicht
 • HMR
 • Knowly
Onderwerp "Strategie"
 1. ‘Opener’ strategievorming – de ontwikkeling van een onzeker vak
  ...

 2. Focus en specialisatie in samenspel
  ...

 3. Strateeg der strategen
  ...

 4. Een dosis wetenschap voor de kunst van strategievorming
  ...

 5. Hoe de meest innovatieve ondernemingen sneller inspelen op alle strategische uitdagingen – maar toch hun budget halen
  ...

 6. Missie ‘op drift’ – een kwestie van balans
  ...

 7. Hoe kunnen end-to-end-processen worden geborgd in de organisatie?
  ...

 8. Dienstverlening waar de klant blij van wordt
  ...

 9. Naar een strategie voor ondernemen met kunstmatige intelligentie
  ...

 10. Het probleem van een te groot assortiment
  ...

 11. Investeren in een betere wereld met de SDG’s als strategische routekaart
  ...

 12. Naar een betere afstemming van bedrijfsleven, economie en samenleving
  ...

 13. Concurreren op maatschappelijke belofte
  ...

 14. Kunstmatige intelligentie in de praktijk
  Het begrip kunstmatige intelligentie is inmiddels niet meer van de lucht. Vooral de voorspellingen over de bedreiging die het zou zijn voor de werkgel...

 15. Over oude en nieuwe media en dingen die voorbij gaan
  ...

 16. Online Media: wat (ver-)kopen we ervoor?
  Wat weten we over de efectiviteit van online media? Wat zjn de beste opties om online media in te zeten voor reclameboodschappen? In dit artikel wordt...

 17. Tien principes voor een succesvolle reactie op digitaliserende concurrenten
  Veel organisaties onderschatten nog steeds hoe ingrijpend de digitalisering zal zijn. Aan de hand van tien bewezen principes kan de vereiste strategie...

 18. Naar een CO2-negatieve maakindustrie
  Een ‘klimaat-neutrale’ bedrijfsvoering is niet voldoende om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. Daarom verschijnen er be...

 19. Het veronachtzaamde goud van oud
  Er zijn steeds meer ouderen – en steeds meer koopkrachtige ouderen – in onze samenleving. Toch besteden bedrijven weinig aandacht aan deze doelgro...

 20. Het 'periodiek systeem' van het bedrijfsleven: een denkmodel voor strategische wijsheid
  In de rijke literatuur over strategisch management lijkt de misschien wel belangrijkste vraag nog steeds niet te zijn beantwoord: hoe moet je strategi...

 21. De hoge kosten van efficiëntie
  De sinds jaar en dag heersende economische doctrine over bedrijfsvoering en economie leidt tot uitwassen die, zoals de ‘gele hesjes’ illustreren, ...

 22. Wie is er bang voor complexiteit?
  De mondiale Sustainable Development Goals (SDG’s) bieden ondernemingen een positief uitzicht op potentieel uiterst lucratieve toekomststrategieën. ...

 23. Waar staat uw concernmerk voor?
  Een goed uitgewerkte concernidentiteit kan belangrijke bijdragen leveren aan het prestatievermogen. Ervaringen uit de praktijk laten zien dat een hier...

 24. Strategie vereist creativiteit
  Op het gebied van strategievorming zjn in de loop der jaren veel methoden en technieken ontwikeld. Maar kun je er ook baanbrekende inzichten en strate...

 25. Van de hoofd-hartredactie - De eenvoudige essentie van strategie
  ...

 26. High performance stakeholdermanagement: wat is daarvoor nodig?
  Stakeholdermanagement komt steeds nadrukkelijker op de agenda te staan. Voor de individuele stakeholder hebben veel organisaties intern echter versche...

 27. De kunst van het jongleren met publieke waarden
  Iedere organisatie moet vandaag leveren en zich tegelijkertijd voorbereiden op de toekomst. Een publieke organisatie moet ook nog eens duidelijk maken...

 28. De essentie van strategische wendbaarheid
  Nog te vaak is de reactie op alle veranderingen van tegenwoordig om de ene na de andere reorganisatie in te zetten. Daarmee verergert de situatie vaak...

 29. Online adverteren en het brein van de consument: val niet op, dan valt u op!
  Onze hersenen kunnen maar een beperkte hoeveelheid informatie verwerken. Veel filteren we daarom onbewust weg. Nieuwe invalshoeken in onderzoek kunnen...

 30. Wat westerse marketeers kunnen leren van China
  Westerse marketeers dachten altijd dat de traditionele Westerse aanpak overal werkt. De manier waarop de marketing zich ontwikkelt in China stelt dat ...

 31. Wat kunnen we leren van de hitfabriek van Marvel?
  Hoe kun je als onderneming voorbouwen op je succes en toch innoveren? De filmmaatschappij Marvel Studios heeft zich de afgelopen jaren ontpopt als een...

 32. Maak maatschappelijke waarde zichtbaar
  Robert Kennedy wees 51 jaar geleden al op de gebreken van het bbp als graadmeter voor succes. In dezelfde geest wordt in dit artikel met het oog op de...

 33. De risico’s van categorisch denken
  Denken in categorieën helpt de mens om greep te krijgen op de wereld. De manieren waarop we dat doen, zeker in het management, leiden echter vaak tot...

 34. Naar een robuuste sociale onderneming: de pioniersfase voorbij
  Er zijn de laatste jaren steeds meer ‘maatschappelijke ondernemingen’ opgekomen in Nederland. In een onderzoek is in kaart gebracht hoe de onderne...

 35. Pas op met prestatiemaatstaven
  Prestatiecriteria zijn een belangrijk hulpmiddel voor het management. Ze geven een indicatie van de mate waarin de organisatie op koers ligt. In bijna...

 36. Succesvol samenwerken met kunstenaars in je organisatie
  Steeds vaker helpen kunstenaars organisaties – van accountantskantoren tot ziekenhuizen – bij uiteenlopende uitdagingen. Toch aarzelen veel organi...

 37. Marketing 2.020
  De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen dat de marketingfunctie in een constante staat van paraatheid is. Als marketeers dat voo...

 38. Marketing in tijden van corona
  Na de spreekwoordeljke ‘zeven vette jaren’ luidt de coronacrisis een nieuwe recessie in. Welke lessen voor de marketing bieden eerdere perioden va...

 39. Leren van de toekomst
  Schets van ‘strategische vooruitziendheid’ ofwel de integratie in de strategievorming en actuele bedrijfsvoering van methoden voor toekomstverkenn...

 40. Digital marketing-volwassenheid in het MKB
  De samenleving digitaliseert snel. Veel MKB-bedrijven worstelen echter met de digitalisering van hun marketing. Voor hen ontwikkelden onderzoekers bij...

 41. Nieuwe markten aanboren met ‘parallel spelen’
  Uber kopieerde Sidecar en werd koploper. Google kopieerde GoTo.com en werd koploper. Deze en andere voorbeelden illustreren de belangrijke dos and don...

 42. Hoe kan een MKB-bedrijf circulair ondernemen? Zeven succesfactoren
  Voor de overschakeling naar een circulaire economie moet de kennis van uiteenlopende partijen bij elkaar worden gebracht. In dit artikel bekijken onde...

 43. Speuren naar onvoorziene risico’s
  ...

 44. De impact van externe samenwerking bij strategische vernieuwing
  ...

 45. “Nadenken over strategie is noodzakelijk voor MKB-bedrijven”
  ...doet onderzoek naar de toekomst van het MKB en de rol van strategie daarin....