• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Verdiepingsmodule Toezicht op Financiën & Business Intelligence

In de (online) verdiepingsmodule Toezicht op financiën & business intelligence leer je hoe je effectief toezicht houdt op geld, data en informatie. De module is bedoeld voor alle toezichthouders: het is (juist) niet nodig dat je financiën in je portefeuille hebt.

Het accent in de (online) module ligt op de gedragsmatige component van toezicht houden op financiën, oftewel financial behaviour. In de praktijk merken we namelijk dat er bij RvT’s en RvC’s nog weinig zicht op en kennis is van dit aspect van toezicht houden, terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat emoties en interacties data en cijfers beïnvloeden en daarmee de besluitvorming. Het betrekken van dit soort informatie in ons toezicht betekent dat we in toezicht nieuwe stijl de rol van controleur op een holistische wijze benaderen.

We merken ook dat toezichthouders bij het opstellen van het toezichtplan of toezichtkader gewend zijn te werken met harde feiten en cijfers en met balanced scorecards of toetsingskaders, en dat ze het lastig vinden om gegevens rond financieel gedrag concreet uit te werken op een manier die werkt voor hun RvT. Ook dit onderdeel maakt deel uit van de module.

Wat levert het jou op?

- Je krijgt inzicht in financial behaviour: hoe gedrag rond financiën in de organisatie beslissingen beïnvloedt én hoe jouw gedrag het toezicht op financiën & business intelligence beïnvloedt.
- Je leert, vanuit het financiële perspectief, het toezichtplan uit te werken tot merkbare  gegevens in je dashboard, toetsingskader of balanced scorecard, zodat die werkt voor jouw RvT;
- Je krijgt inzicht in de risico’s en kansen die financiën & business intelligence te bieden heeft voor toezicht nieuwe stijl;
- Je leert verbanden zien in data die betekenisvolle kennis en informatie opleveren voor jouw RvT;
- Je krijgt handvatten om de juiste vragen te stellen in het licht van je wettelijke taak om de jaarrekening officieel goed te keuren, dan wel vast te stellen;
- Je leert de accountant op de juiste wijze mee te nemen, zodat die toegevoegde waarde levert aan je toezicht;
- Je krijgt inzicht in de rol, taak en verantwoordelijkheid van de toezichthouder op het gebied van bij financiën & business intelligence.

Voor meer informatie raadpleeg onze website en klik op de links hieronder bij contactinformatie.

Aanbieder: De erkende toezichthouder
Naam:De erkende toezichthouder
E-mail:secretariaat@erkendetoezichthouder.nl
Telefoon:085 - 130 92 39
Website:https://erkendetoezichthouder.nl/
Meer informatie over deze opleiding?

Opleiding
Aanbieder
De erkende toezichthouder
Lengte opleiding
1 dag
Kosten
€599,- excl. BTW
Locatie
Contactinformatie

Verdiepingsmodule Toezicht op Financiën & Business Intelligence op locatie:  https://erkendetoezichthouder.nl/product/verdiepingsmodule-toezicht-op-financien-business-intelligence/

Verdiepingsmodule Toezicht op Financiën & Business Intelligence online: https://erkendetoezichthouder.nl/product/online-verdiepingsmodule-toezicht-op-financien-business-intelligence/

Of bel ons op 085-1309239.

Graag tot ziens!

Opleidingsactiviteit
01-01-2021 - 31-12-2022 : Opleiding