• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Verdiepingsmodule Toezicht op Maatschappelijk Impact

Het maken en uitvoeren van beleid op het gebied van maatschappelijke impact is de verantwoordelijkheid van de bestuurder, maar hoe houd je hierop effectief toezicht? En wat als je bestuurder of je collega in de RvT/RvC hiervan de noodzaak (nog) niet inziet? Welke risico’s loopt de organisatie op dit gebied? Hoe zet je maatschappelijke impact, zoals duurzaamheid, lange waardecreatie en impact op de agenda van de RvT/RvC?

Steeds meer bedrijven publiceren naast het financiële jaarverslag ook een MVO-verslag, of brengen de financiële en niet-financiële prestaties samen in een geïntegreerd verslag. Hoe beoordeel je als RvC een dergelijk verslag voordat je daar je goedkeuring aan verleent?

Zet de volgende stap

Het doel van de verdiepingsmodule Toezicht op maatschappelijke impact is je in staat te stellen als toezichthouder het onderwerp te agenderen en het gesprek hierover aan te gaan met je collega’s en het bestuur, vanuit de verschillende rollen als toezichthouder. Je gaat in deze verdiepingsmodule concreet de volgende stap zetten die past bij het bedrijf of de organisatie waarop je toezicht houdt.

Wat levert het jou op?

- Handvatten om impact, duurzaamheid en waardecreatie te agenderen in de RvC of RvT.
- Inzicht in de rol, taak en verantwoordelijkheid van de toezichthouder bij maatschappelijke impact, zoals duurzaamheid en waardecreatie.
- Inzicht in de trends, publiek vertrouwen en de wettelijke kaders inzake duurzaamheid.
- Inzicht in de risico’s en kansen die impact, duurzaamheid en waardecreatie bieden.
- Inzicht in het toezicht op de borging van impact, duurzaamheid en waardecreatie in de organisatie.
- De kunst om de juiste vragen te stellen en de antwoorden goed te beoordelen van de bestuurder of CEO.
De bestuurder of CEO goed kunnen adviseren als sparringpartner.

Voor meer informatie raadpleeg onze website en klik op de links hieronder bij contactinformatie.

Aanbieder: De erkende toezichthouder
Naam:De erkende toezichthouder
E-mail:secretariaat@erkendetoezichthouder.nl
Telefoon:085 - 130 92 39
Website:https://erkendetoezichthouder.nl/
Meer informatie over deze opleiding?

Opleidingsactiviteit
01-01-2021 - 31-12-2022 : Opleiding