Eramus Governance Institute - Masterclass Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Kenmerken van het Programma
Type educatie Masterclass max 16 personen
Modules 3 dagen
Opleidingsniveau Post-academisch
Ervaringseis Geen toezichthoudende ervaring of financiële kennis vereist
Locatie Erasmus Universiteit Rotterdam
Werkvorm Interactief, case-gericht

Dag 1 – Het jaarverslag, de jaarrekening en de accountant
De eerste dag analyseert en interpreteert u de jaarrekening  aan de hand van een praktijkvoorbeeld, en wordt uitgelegd hoe u het vermogen, het resultaat, het cash flow overzicht en de financiële positie van de onderneming kunt beoordelen.  U krijgt oog voor de dilemma’s rondom de “zachte posten” en de bijzondere posten in de jaarrekening, zoals pensioenen, financiële instrumenten, goodwill en niet uit de balans blijkende verplichtingen. In de middag krijgt u inzicht in de rol van de accountant, en de wijze waarop de accountant en toezichthouder op effectieve wijze kunnen samenwerken, en hoe verantwoordelijkheden zich tot elkaar verhouden. Daarnaast komen andere aspecten van financiële rapportage aan de orde, zoals risico analyse en rapportage over niet-financiële doelstellingen (‘integrated reporting’).

Dag 2 - Financiële analyse
Tijdens het eerste deel van de tweede dag wordt aandacht besteed aan de interne informatie, en de verantwoordelijkeheid voor berouwbare rapportage. Cetraal staat de beheersing of ‘internal control’ waarmee de risico’s op fouten en ongewenste uitkomsten worden beperkt.  Besproken worden de attentiepunten bij de planning en control-cyclus en de interne beheersing volgens het zgn. COSO model. In de middagsessie wordt aandacht besteed   aan de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit aan de hand van een jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming.  U krijgt een heldere uitleg over het belang van zgn. key performance indicators, en hoe u deze kunt gebruiken om de ondermeing of organisatie te beoordelen.

Dag 3 - Bijzondere financiële vraagstukken, zoals investeringen, financiering en overnames.
Het eerste deel van de dag staan de financiële analyse van investeringsplannen en de waardebepaling bij overnames centraal. U leert de haalbaarheid van deze plannen te beoordelen en krijgt inzicht in de vra­gen die u het management kunt stellen op basis van de aangeleverde financiële informatie. In het twee­de deel van de dag wordt de in het programma behandelde materie samengevat en nader uitgelegd aan de hand van een praktijkcasus.

Toelatingseisen

De Masterclass is speciaal bedoeld voor de (aspirant) commissaris en toezichthouder zonder specifiek financiële achtergrond. U heeft bijvoorbeeld een juridische, technische, medische of HR-achtergrond. De Masterclass is geschikt voor deelnemers uit zowel profit als non-profit sector.

Het programma heeft een academisch niveau.

Docenten
Wie zijn uw docenten?

Drs. H. Ettema RA is uw dagvoorzitter
Harmen Ettema is Chief Financial and Risk Officer van verzekeringsmaatschappij Nationale Borg. Nationale Borg verstrekt bankgaranties, met name voor (aanbestedingen van) projecten in de bouwsector en in de logistieke sector (bijvoorbeeld voor accijnsverplichtingen). Tevens treedt Nationale Borg wereldwijd op als herverzekeraar voor garanties en borgtochten en kredietverzekering. Harmen is registeraccountant, bedrijfseconoom en econometrist, en heeft een zeer brede en gevarieerde werkervaring. Zijn financiële fundament heeft hij gelegd in zijn accountancycarrière bij KPMG (1990-1995) en bij PwC (1995-2001) waar hij partner was met als specialisatie 'Analytical Intelligence Service'. Nadien was hij directeur van reclamebureau Publicis DialogKHY en heeft hij vele organisaties en directies begeleid bij de (financiële) business case en het verbeteren van de management control. Vanaf 2003 heeft hij veel ervaring opgedaan als toezichthouder en (interim) directeur bij (o.a.) Gardena Nederland, Deen Supermarkten, Amarant Bakkersholding, Coöperatie Intres UA, Euretco BV, Livera, Biketotaal, APX Power Exchange, Victoria Trading UA en het Westfries Gasthuis.

Harmen is al vele jaren betrokken bij het geven van opleidingen aan (o.a.) Erasmusuniversiteit, Universiteit van Groningen, Nationaal Register en Nijenrode. Speerpunten in zijn visie op goed financieel management en toezicht zijn: verbeteren van de kwaliteit van de management accounting naast financial accounting, de ontwikkeling van de financiële functie naar een meer prospectieve houding, focus van toezicht op de competenties van management en een pragmatische no-nonsense benadering van risicomanagement.

Prof. J.C.A. Gortemaker RA
Hoogleraar Financial Auditing, bestuurslid van het Bureau Financieel Toezicht, alsmede toezichthoudende functies.

Prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
Hoogleraar externe verslaggeving, voormalig partner bij EY, raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer. Bijzonder raadsadviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dr. A.M. van der Poel
Manager Valuations bij PwC, betrokken bij waarderingen van ondernemingen ten behoeve van transacties en jaarrekeningen. Voormalig universitair docent op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Drs. R.J. Schapink RC is universitair docent bij de postdoctorale controllers opleiding van de EUR.

Nadere informatie
Data

2 oktober, 6 november en 14 december 2018.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 3.250,- (geen BTW verschuldigd).

Praktische zaken

De colleges vinden plaats tussen 09.00 uur en 16.30 uur in Novotel Brainpark Rotterdam

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze site, toegankelijk via deze link.

 

Aanbieder: Erasmus Governance Institute
Naam:Erasmus Governance Institute
E-mail:esaa-com@ese.eur.nl
Telefoon:010-4082388 / 010-4082681
Website:https://www.eur.nl/esaa/
Meer informatie over deze opleiding?

Opleiding
Aanbieder
Erasmus Governance Institute
Lengte opleiding
3 dagen
Kosten
€ 3.250,- (geen BTW verschuldigd).
Locatie
Contactinformatie

Voor alle praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinators van de opleiding.

Marina de Bruijn (010 4082681) of met Leonie Giezeman (010 4082388) of esaa-com@ese.eur.nl.

 

Opleidingsactiviteit
23-01-2019 - 06-03-2019 : Opleiding